Sanofi i GSK łączą siły – wspólnie opracują szczepionkę przeciw COVID-19

Spółki Sanofi i GSK ogłosiły podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy i wykorzystania innowacyjnych technologii obydwu przedsiębiorstw w celu opracowania szczepionki z adiuwantem przeciwko COVID-19, która pomoże w walce z pandemią. Oczekuje się, że badania kliniczne nad potencjalną szczepionką mogą rozpocząć się w drugiej połowie 2020 r., a w przypadku ich powodzenia preparat będzie dostępny w drugiej połowie 2021 r.

Sanofi do wspólnej inicjatywy wniesie antygen białka-S wirusa wywołującego COVID-19 uzyskany z użyciem technologii rekombinacji DNA. Technologia ta pozwoliła na uzyskanie stuprocentowo zgodnego genetycznie odpowiednika białek znajdujących się na powierzchni wirusa, zaś sekwencję DNA kodującą ten antygen włączono w DNA platformy ekspresyjnej w postaci bakulowirusa, który stanowi podstawę zarejestrowanego w USA rekombinowanego preparatu przeciw grypie marki Sanofi.

Firma GSK wniesie natomiast swoją sprawdzoną technologię adiuwantów stosowanych w szczepionkach pandemicznych. Stosowanie adiuwantów może mieć szczególne znaczenie w sytuacji pandemii, ponieważ może zmniejszyć ilość wymaganego białka szczepionki w jednej dawce, pozwalając na wyprodukowanie większej liczby dawek szczepionki, a tym samym przyczyniając się do ochrony większej liczby osób.

„Gdy świat staje w obliczu bezprecedensowego zagrożenia dla zdrowia publicznego, oczywistym jest, że żadne przedsiębiorstwo nie może walczyć z nim na własną rękę. Dlatego właśnie Sanofi dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem i zasobami z innymi firmami, takimi jak GSK, żeby wspólnie pracować na rzecz stworzenia szczepionki i dostarczenia jej w ilościach, które pozwolą zatrzymać wirusa” – mówi cytowany w komunikacie Paul Hudson, dyrektor generalny Sanofi.

Emma Walmsley, dyrektor generalna GSK, stwierdziła: „Ta inicjatywa pozwoliła połączyć potencjał dwóch największych światowych producentów szczepionek. Wierzymy, że łącząc naszą wiedzę naukową i technologie możemy przyczynić się do przyspieszenia globalnych starań na rzecz opracowania szczepionki, która będzie mogła zapewnić możliwie jak największej liczbie osób ochronę przed COVID-19”.

Połączenie antygenu białkowego z adiuwantem to sprawdzona metoda, którą wykorzystano w wielu dostępnych obecnie szczepionkach. Do wielu szczepionek dodaje się adiuwant w celu wzmocnienia odpowiedzi immunologicznej. Wykazano, że pozwala to uzyskać silniejszą i bardziej trwałą odporność na zakażenia niż w przypadku zastosowania szczepionki bez adiuwantu. Takie podejście zwiększa również prawdopodobieństwo opracowania skutecznej szczepionki, którą będzie można wdrożyć do produkcji na masową skalę.

Firmy planują, że badania kliniczne fazy I rozpoczną się w drugiej połowie 2020 r., a w przypadku uzyskania pozytywnych wyników i przy spełnieniu wymogów rejestracyjnych prace rozwojowe niezbędne do wprowadzenia preparatu do obrotu zakończą się przed drugą połową 2021 r.

Jak wcześniej podała do wiadomości spółka Sanofi, prace nad opracowaniem rekombinowanej szczepionki przeciwko COVID-19 są prowadzone we współpracy i przy wsparciu finansowym amerykańskiej agencji ds. badań biomedycznych Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA). Firmy zamierzają również prowadzić rozmowy na temat dofinansowania ze strony rządów i instytucji międzynarodowych działających na rzecz globalnej dostępności szczepionki.

„Strategiczne sojusze pomiędzy wiodącymi producentami szczepionek mają kluczowe znaczenie dla możliwie najszybszego opracowania szczepionki przeciw koronawirusowi. Stworzenie zawierającej adiuwant rekombinowanej potencjalnej szczepionki przeciw COVID-19 daje nadzieję na zmniejszenie dawki szczepionki, co w konsekwencji pozwoli podać ją większej ilości osób i tym samym lepiej przygotować się na wypadek ponownych wybuchów epidemii koronawirusa, a być może nawet im zapobiec” – wyjaśnia Dyrektor BARDA, dr Rick A. Bright.

Spółki powołały wspólną grupę zadaniową, na czele której stoją David Loew, dyrektor globalnego pionu szczepionek Sanofi i Roger Connor, prezes ds. szczepionek w GSK. Grupa zadaniowa wykorzysta zasoby obydwu przedsiębiorstw do maksymalnego przyspieszenia prac nad opracowaniem potencjalnej szczepionki.

Obydwie spółki podkreślają, że obecnie zapewnienie powszechnego dostępu do szczepionek przeciwko COVID-19 ma priorytetowe znaczenie oraz zobowiązują się oferować szczepionkę opracowaną w ramach współpracy po przystępnych cenach i w ramach mechanizmów gwarantujących równy dostęp dla mieszkańców wszystkich krajów świata.

Nowa, wspólna inicjatywa stanowi ważny element bieżących działań Sanofi i GSK ukierunkowanych na zwalczanie epidemii COVID-19. Firmy zawarły umowę o przekazywaniu materiałów, która umożliwi niezwłoczne rozpoczęcie wspólnych prac. Ostateczne warunki współpracy mają zostać sfinalizowane w ciągu najbliższych kilku tygodni.