Prezydent podpisał ustawę o bezpłatnych lekach dla kobiet w ciąży

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zakładającą zapewnienie kobietom w ciąży bezpłatnego dostępu do leków służących leczeniu schorzeń związanych z ciążą, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

„Bezpłatne wydanie leku z apteki lub punktu aptecznego kobietom w ciąży będzie się odbywać na podstawie recepty wystawionej przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lekarza w trakcie odbywania tej specjalizacji, położną albo innego lekarza – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza specjalistę lub położną” – czytamy w informacji Kancelarii.

Zaświadczenie takie będzie ważne przez okres ciąży, ale nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu wskazanej w tym zaświadczeniu.

Osoby uprawnione do wystawiania recept kobietom w ciąży będą obowiązane do dokonywania, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych leków, pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności ich stosowania.

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży będą ujęte w wykazie leków refundowanych, z uwzględnieniem: potrzeb zdrowotnych wynikających z ciąży, dostępności i bezpieczeństwa stosowania leków w poszczególnych okresach ciąży, rocznego limitu wydatków na ten cel w ustawie budżetowej.

Osoba wydająca leki w aptece będzie miała obowiązek poinformować o możliwości bezpłatnego nabycia leku innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie, dawce i postaci farmaceutycznej, oraz na jej żądanie – wydać ten lek, chyba że z recepty będzie wynikać niemożność zamiany leku.

W roku 2020 na realizację ustawy (jak wynika z Oceny Skutków Regulacji) zarezerwowano 11 mln zł, w przyszłym – 24,2 mln zł.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

(ISBnews)