PZ Cormay miało 7,33 mln zł straty netto, -1,23 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

PZ Cormay odnotowało 7,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,27 mln zł wobec 2,97 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł -1,23 mln zł wobec 3,97 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,57 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 15,89 mln zł rok wcześniej.

„Wyniki I kwartału należy oceniać w dwóch perspektywach: realnego biznesu i jego osiągnięć oraz raportowanych wyników finansowych, na które istotny wpływ miały jednorazowe, w przeważającej mierze niegotówkowe czynniki. W realnym biznesie osiągnęliśmy ponad 4% wzrostu rok do roku, w tym na rynku rosyjskim – drugim największym rynku spółki, ponad 15% wzrostu. Po targach Medica w końcu 2019 roku i prezentacji czterech nowych analizatorów, z początkiem 2020 roku rozpoczęliśmy ich rejestrację i to jednocześnie w kilkudziesięciu krajach. Dokonaliśmy znaczącego wzmocnienia spółki w zakresie sprzedaży i marketingu, m.in. zatrudniając pierwszy raz w naszej historii managera sprzedaży na Amerykę Południową ulokowanego w Brazylii, oraz lokalnego menedżera sprzedaży na rynek indyjski” – napisał prezes Janusz Płocica w liście do akcjonariuszy.

W wymiarze wyników finansowych kluczowy wpływ na ujemny wynik netto miało rozpoznanie blisko 4,9 mln zł księgowych niegotówkowych kosztów z tytułu różnic kursowych związanych z nagłym wzrostem wartości CHF w stosunku do PLN, dodał.

„Ta para walut w najbliższych kwartałach może nadal wpływać (dodatnio lub ujemnie) na wynik finansowy ze względu na fakt, że środki ze sprzedaży akcji Diesse są w złotówkach, a przeliczamy je w sprawozdaniach Orphee SA na franki szwajcarskie. Dodatkowo, na poziomie operacyjnym, wynik minionego kwartału obciążony został odpisami w wysokości blisko 0,7 mln zł nakładów na prace rozwojowe w ramach projektów Hermes Senior i Junior oraz BlueBox” – dodał.

W kolejnych kwartałach nakłady na prace nad nowymi analizatorami traktowane będą jako koszty okresu. Oczyszczając wyniki tegoroczne i ubiegłoroczne z wpływu wydarzeń jednorazowych możemy mówić o zauważalnej poprawie wyników, jednak wciąż niewystarczającej dla uzyskania dodatniej rentowności operacyjnej, podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 2,25 mln zł wobec 1,1 mln zł straty rok wcześniej.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)