Braster miał 15,54 mln zł straty netto, 13,72 mln zł straty EBIT w 2019 r.

Braster w restrukturyzacji odnotował 15,54 mln zł jednostkowej straty netto w 2019 r. wobec 19,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 13,72 mln zł wobec 18,93 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,58 mln zł w 2019 r. wobec 0,87 mln zł rok wcześniej.

„Dla Braster rok 2019 był rokiem trudnym. Pierwsze półrocze upłynęło w nadziei na zrealizowanie ambitnego planu wygenerowania znaczących przychodów ze sprzedaży uruchomionej 17 sierpnia 2018 roku wersji Urządzenia Braster Pro, którego grupą docelową jest środowisko medyczne. Drugie półrocze 2019 roku było bolesną konfrontacją z rzeczywistością i weryfikacją tego planu in minus” – czytamy w liście prezesa Dariusza Karolaka do akcjonariuszy.

Zaznaczył, że obecny zarząd spółki krytycznie odnosi się do polityki finansowej poprzedników. Kwestia spłaty obligacji serii A, jest obecnie najtrudniejszym wyzwaniem stojącym przed spółką.

„Kardynalnym strategicznym błędem rzutującym do dziś na wszystkie pola działalności Braster było nierozwiązanie kwestii oprocentowanego zadłużenia w postaci wyemitowanych w 2016 r. obligacji serii A. Na wiele sposobów można było ją rozwiązać wcześniej (np. spłacić częściowo lub w całości, zrolować na inne, łatwiejsze w obsłudze formy zadłużenia lub zamienić na kapitał) zapobiegając twardym rozwiązaniom jakie finalnie miały miejsce. Kwestia spłaty obligacji serii A, jest obecnie najtrudniejszym wyzwaniem stojącym przed spółką. Zarząd w obecnym składzie wie jak tę kwestię rozwiązać. Mamy pomysł na spółkę. Jesteśmy z Brasterem od początku jego istnienia, współtworzyliśmy go, identyfikujemy się z nim i wiemy, jak przekształcić go w rentowne przedsiębiorstwo. Diagnoza została postawiona a leczenie wdrożone. Wskutek dotychczas przeprowadzonych intensywnych działań restrukturyzacyjnych radykalnie obniżyliśmy koszty, zrezygnowaliśmy ze wszystkiego co zbędne. Przygotowaliśmy nowy równoległy kierunek biznesowy spółki (część niemedyczna), który ma za zadanie wygenerować środki niezbędne na doprowadzenie flagowego produktu Braster Pro do fazy pełnej komercjalizacji, tworząc dla niego swoisty bufor finansowy na czas niezbędny, aby tej komercjalizacji dokonać” – czytamy dalej.

Docelowo zarząd chce oprzeć działalność na dwóch filarach – medycznym i niemedycznym.

„Nowa działalność w obszarze niemedycznym będzie się dokonywać poprzez spółki zewnętrzne, które mają docelowo znaleźć się w przyszłej grupie kapitałowej Braster. Produkowane i oferowane będą nowoczesne rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej, w tym skutery oraz hulajnogi elektryczne, magazyny energii do użytkowania w domach i przedsiębiorstwach integrowane z ładowarkami oraz z mikroinstalacjami PV oraz inne produkty z zakresu SmartCity. Spółki zewnętrzne już istnieją i są gotowe na to, by stać się spółkami zależnymi Braster, o ile ten pozyska stosunkowo niewielki kapitał, żeby je dokapitalizować oraz zapewnić im niezbędny do wzrostu kapitał obrotowy” – napisał także prezes.

Temat pozyskania finansowania niezbędnego do uzdrowienia spółki zarząd spółki zamierza uporządkować poddając na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na dzień 3 lipca 2020 r. pod głosowanie projekty uchwał porządkujące kwestie podniesienia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii O oraz odblokowania programu emisji obligacji zamiennych na akcje serii L i serii N.

„Wobec powyższego zarząd spółki z przekonaniem sporządził Raport roczny Braster S.A. w restrukturyzacji za 2019 r. przy założeniu kontynuowania działalności. Braster jest projektem innowacyjnym, jakich na świecie nie ma wiele. Rzadko takie projekty udaje się doprowadzić do tak zaawansowanej fazy w Polsce. Do tego jest projektem z globalnym potencjałem i gigantycznym rynkiem do zagospodarowania. Wierzymy, że wysiłek włożony w rozwój Urządzenia Braster oraz konsekwentnie realizowana, ale zmodyfikowana i odpowiedzialna finansowo strategia spółki spowoduje, iż spółka Braster będzie znana na całym świecie jako innowacyjna, polska marka dostarczająca wszystkim kobietom rozwiązanie, które zwiększa ich szanse na wykrycie podejrzanych zmian w piersiach i uratowanie życia” – napisał Karolak.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester – innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

(ISBnews)