Lewiatan: po zmianach w budżecie NFZ będzie mniej pieniędzy na leczenie pacjentów

14045018 - financial paper charts and graphs on the table

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów dotyczący zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia zmniejsza wydatki na refundowane leki o ok. 1 mld zł – ostrzega konfederacja Lewiatan. „Uszczuplone wydatki negatywnie wpłyną na potencjalnych inwestorów farmaceutycznych i biotechnologicznych oraz znacznie zmniejszą konkurencyjność naszego kraju” – pisze w swoim stanowisku.

Do Całkowitego Budżetu na Refundację dodano nowe pozycje: koszty leków 75+, RDTL i bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży. Dotychczas wydatki te nie wchodziły w zakres tego budżetu. A to oznacza ich uszczuplenie na leki refundowane – uważa Konferderacja.

Zdaniem Lewiatana pozostawienie tych pozycji poza Całkowitym Budżetem na Refundację, jak było dotychczas, zapewni NFZ możliwość finansowania do tej pory refundowanych terapii. Może też pozwolić na podniesienie limitu finansowania leków i tym samym zmniejszenie udziału pacjentów w kosztach ich zakupu w ramach refundacji aptecznej albo na włączenie nowych cząsteczek do refundacji.

„Uszczuplenie wydatków na leki będzie miało istotny wpływ na potencjalnych inwestorów farmaceutycznych i biotechnologicznych. Znacznie zmniejszy konkurencyjność naszego kraju. Negatywne skutki takiej decyzji spadną również na krajowych producentów leków 'sztucznie’ zwiększając zagrożenie zastosowania instrumentu payback z ustawy o refundacji (polega na zwrocie przekroczonej kwoty refundacji w danej grupie limitowej). Dokładanie nowych zadań, które miałyby być finansowane w ramach budżetu refundacyjnego w sytuacji, kiedy w wyniku epidemii pieniędzy w budżecie może być mniej, jest ryzykownym przedsięwzięciem. Uruchomienie paybacku byłoby dewastującym posunięciem wobec krajowych producentów leków, którzy przyczyniają się do generowania oszczędności w wydatkach NFZ. Wybuch pandemii udowodnił także, że lokalni wytwórcy są filarem bezpieczeństwa lekowego państwa” – podkreśla cytowany w komunikacie Arkadiusz Grądkowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.