MZ opracował standard teleporady w POZ

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Placówki będą miały 3 miesiące na dostosowanie się do tych przepisów.

„Wprowadzenie standardu teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej ma służyć zapewnieniu odpowiednich warunków realizacji teleporady, gwarantując ten sam standard realizacji świadczeń przez świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, przy zachowaniu bezpieczeństwa informacji medycznych przekazywanych drogą elektroniczną” – czytamy w ocenie skutków regulacji.

Standard teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej ma zapewnić realizację teleporady z uwzględnieniem takich elementów jak:
1) udostępnienie i opracowanie przez świadczeniodawcę w miejscu wykonywania świadczeń oraz na swojej stronie internetowej informacji o zasadach udzielania teleporad;
2) potwierdzenie tożsamość świadczeniobiorcy na podstawie danych przekazanych przez niego;
3) zapewnienie poufności teleporady;
4) poinformowanie świadczeniobiorcy o sposobie realizacji e-recepty, e-skierowania, orzeczeniu o czasowej niezdolności do pracy, – w przypadku ich wystawienia oraz o możliwości założenia przez świadczeniobiorcę Internetowego Konta Pacjenta, w przypadku gdy świadczeniobiorca nie posiada takiego konta, w celu ułatwienia dostępu do informacji medycznych przekazanych w ramach teleporady.

Placówki POZ „dostosują swoją działalność do przepisów rozporządzenia w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie tychże przepisów. Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z uwagi na pilną potrzebę zapewnienia dostępu do teleporad” – brzmi uzasadnienie.

Treść projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336500/katalog/12703208#12703208

Jednocześnie MZ ogłosił wydłużenie terminu wypełniania ankiet dotyczących jakości i prędkości Internetu w POZ-ach i AOS-ach.

„Przypominamy o wypełnieniu ankiety na temat jakości i prędkości dostępu do Internetu w placówkach POZ i AOS, rozsyłanej z adresu: logowanie@csioz.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że termin na jej wypełnienie ostatecznie został wydłużony do dnia 07.08.2020 r.” – informuje resort zdrowia.

Dane przekazywane za pośrednictwem ankiety pozwalają na lepsze planowane działań Ministerstwa Zdrowia w zakresie poprawy jakości korzystania z e-usług wdrażanych i oferowanych w ramach systemu ochrony zdrowia. Ponadto placówki POZ i AOS, które zaangażują się w powyższe działania, będą miały szansę na uzyskanie dofinansowania mającego na celu poprawę jakości i prędkości Internetu.