NFZ ma swoją Radę

Minister Zdrowia powołał Radę Narodowego Funduszu Zdrowia. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym prezesa Funduszu a także organem kontrolnym. Zatwierdza m.in. sprawozdania z działalności Funduszu za poprzedni rok oraz projekty planu finansowego na kolejne lata. W skład Rady NFZ wchodzi 10 członków, powołuje ją minister zdrowia na 5-letnią kadencję.

Kadencja poprzedniego składu rady Narodowego Funduszu Zdrowia skończyła się w marcu. Jednak oficjalne pożegnanie Rady nastąpiło na początku lipca. Dopiero teraz MZ powołał kolejną tłumacząc, że „w czasach pandemii nie jest to priorytetem”.

W skład Rady weszli:

Rudolf Borusiewicz – powołany na wniosek strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Piotr Ciompa – wspólny kandydat Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Małgorzata Gałązka-Sobotka – wskazana przez Radę Dialogu Społecznego

Jarosław Janas – reprezentant Ministerstwa Finansów

Paweł Jasiński – reprezentant Rzecznika Praw Obywatelskich

Joanna Jończyk – reprezentant organizacji pacjentów działających na rzecz praw pacjenta

Anna Karczmarz – wskazana przez Ministra Zdrowia

Krystyna Machulak – wskazana przez Prezesa Rady Ministrów

Maria Ochman – wskazana przez Radę Dialogu Społecznego

Michał Skoczylas – wskazany przez Ministra Zdrowia.