Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Gazeta Wyborcza
–W Izraelu otwarcie szkół sprawiło, że liczba potwierdzonych zachorowań na koronawirusa znacznie wzrosła, do połowy lipca wirusa wykryto u ponad 2 tys. uczniów i nauczycieli, ponad 28 tys. przebywa na kwarantannie.
–W Irlandii stworzono aplikację do śledzenia kontaktów, przydatną do walki z epidemią koronawirusa. Aplikacja używa technologii Bluetooth, nie ma w niej jednak centralnej bazy danych, co budziło obawy użytkowników dot. ochrony prywatności. W ciągu 8 dni pobrało ją 1,3 mln Irlandczyków.

Rzeczpospolita
–Nowelizacja niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią Covid-19 przewiduje przeniesienie wielu kompetencji dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ na prezesa. Budzi to niepokój związkowców z NFZ, istnieje bowiem ryzyko, że nowelizacja ta zagrozi prawom pracowniczym.

Dziennik Gazeta Prawna
–Ministerstwo Zdrowia planuje zmienić rozporządzenie z 28 kwietnia 2020 r. ws. standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Zgodnie z nim osoby wykonujące zawód medyczny, mające kontakt z pacjentem zakażonym lub z podejrzeniem zakażenia, nie mogą pracować z innymi chorymi, w związku z czym przysługują im rekompensaty finansowe. Resort chce wprowadzić zmiany znoszące nakaz pracy tylko w szpitalu jednoimiennym – to dyrektor szpitalu ma decydować o tym, czy pracownik mający styczność z wirusem może pracować w innej placówce.