Rada Narodowego Funduszu Zdrowia przestała istnieć

„Rada Funduszu NFZ zakończyła swoją działalność. Obradowała na 51 posiedzeniach, podjęła łącznie 160 uchwał. W związku z upływem kadencji wiceminister Janusz Cieszyński i Adam Niedzielski, prezes prezes NFZ podziękowali dziś członkom Rady za partnerską współpracę” – poinformował NFZ na Twitterze.

Warto przypomnieć, że kadencja tej Rady wygasła pod koniec marca br. a minister nie powołał dotychczas nowej. Teraz po prostu odwołano wszystkich członków.

„Rada Funduszu z biegiem lat ma coraz mniejsze kompetencje, ale mobilizuje do budowy przyjaznego pacjentom, partnerskiego wobec świadczeniodawców i odpowiedzialnego za pracowników płatnika. Dziękuję Członkom Rady, pracownikom jej Biura i kierownictwu NFZ za te 5 lat wspólnej pracy” – podsumowała Małgorzata Gałązka -Sobotka, wiceprzewodnicząca Rady NFZ.

Rada działała nieprzerwanie od 15 maja 2003 r. kiedy to Prezes Rady Ministrów ją powołał.
Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Rada składa się z 13 osób, spełniających wymagania określone w ust. 4 w/w artykułu ustawy, powoływanych przez prezesa Rady Ministrów na 5 lat.

Do zadań Rady należy:

uchwalanie krajowego planu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych i przyjmowanie sprawozdania
uchwalanie rocznego planu finansowego Funduszu, uchwalanie planu pracy Funduszu i przyjmowanie rocznego sprawozdania z działalności Funduszu
uchwalanie regulaminu działania Zarządu Funduszu
ocena pracy Zarządu i przedstawianie wniosków do prezesa Rady Ministrów
podejmowanie uchwał dotyczących majątku Funduszu, inwestycji przekraczających upoważnienia statutowe dla Zarządu oraz nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Funduszu
opiniowanie systemu wynagradzania pracowników Funduszu
wybór biegłego rewidenta wykonującego badanie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu
opiniowanie sprawozdania finansowego Funduszu.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy powodem takiej decyzji jest zły stan finansów NFZ – ze względu na prognozowany spadek wpływu ze składki, dotacja z budżetu powinna wynieść nawet ok. 10 mld zł (planowane jest 7 mld zł).

„Projekt planu finansowego powinien być opublikowany i zatwierdzony przez Radę Funduszu, a do połowy sierpnia – zatwierdzony przez sejmową Komisję Zdrowia” – uzupełnia Gałązka-Sobotka.

Innym powodem mogły być wypowiedzi członków Rady, które minister Szumowski uznał za krytykę jego działalności.