MZ powołał zespół ds. leczenia szpitalnego

Minister Zdrowia zarządzeniem z dnia 14 sierpnia 2020 r. powołał Zespól do spraw przygotowania założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących nowych zasad funkcjonowania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie, a następnie przedstawienie do akceptacji Ministrowi Zdrowia, założeń przepisów zmieniających ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) dotyczących nowych zasad funkcjonowania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności w zakresie:

struktury systemu;
zasad kwalifikacji do systemu;
zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach systemu.

Propozycję zmian przepisów można przesyłać na adres e-mail: zespol.siec@mz.gov.pl do dnia 11 września 2020 r. Przesłane propozycje zostaną przekazane członkom Zespołu.