Biomed-Lublin ma term sheet z Symphar dot. dystrybucji Distreptazy w Polsce

Biomed – Lublin zawarł term sheet ze spółką Symphar, w którym ustalono podstawowe warunki biznesowe współpracy między stronami w zakresie dystrybucji produktu Distreptaza na terytorium Polski, podał Biomed. Wartość prognozowanej sprzedaży produktu wynosi ok. 36,7 mln zł w okresie pięciu pierwszych lat obowiązywania umowy dystrybucyjnej.

Warunki współpracy będą uwzględnione w umowie dystrybucyjnej, która zostanie podpisana pomiędzy stronami nie później niż do 30 września 2020 r., podano.

„Symphar zobowiązał się nabywać produkty od emitenta, a następnie sprzedawać je wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Symphar zobowiązał się także do aktywnej promocji i reklamy produktu. W zamian za usługi świadczone przez Symphar, emitent zobowiązał się płacić wynagrodzenie, które uzależnione będzie od wolumenu sprzedaży produktu” – czytamy w komunikacie.

Strony rozpoczną współpracę w zakresie promocji produktu począwszy od dnia 1 września 2020 r., zaś w zakresie dystrybucji produktu począwszy od dnia 1 listopada 2020 r., podano także.

Obie spółki określiły, że czas trwania umowy dystrybucyjnej wynosić będzie 5 lat od daty jej podpisania z automatycznym przedłużeniem na kolejne 3 lata pod warunkiem realizacji planowanej sprzedaży.

„Strony określiły prognozowany plan sprzedaży produktu, którego wartość wynosi ok. 36,7 mln zł w okresie 5 pierwszych lat obowiązywania umowy dystrybucyjnej” – czytamy dalej.

Warunkiem wejścia w życie umowy dystrybucyjnej będzie uzyskanie niezbędnych zgód korporacyjnych, podsumowano.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)