Master Pharm: Wezwanie jest zgodne z interesem spółki, cena godziwa

Zarząd Master Pharm ocenia, że wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszone 28 lipca 2020 r. przez Max Welt Holdings LP, Master Pharm, P. Klitę i R. Biskupa jest zgodne z interesem spółki, także w zakresie wycofania akcji z obrotu na GPW, podał Master Pharm. Również cena zaproponowana w wezwaniu – 4,2 zł za akcję – została uznana za godziwą.

„Wzywający Max Welt jest wieloletnim głównym akcjonariuszem spółki wspierającym jej rozwój pod względem strategicznym i operacyjnym, a także podmiotem w 100% zależnym od prezesa zarządu spółki, pana Jacka Franasika. Zgodnie z treścią wezwania, wzywający traktują akcje spółki jako długoterminową inwestycję strategiczną i ich zamiarem jest kontynuowanie przez spółkę działalności zgodnie z jej obecnym profilem działalności. Spółka nie zamierza wprowadzać istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej działalności Master Pharm po przeprowadzeniu wezwania. W opinii zarządu spółki przeprowadzenie wezwania i docelowe wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym ułatwią realizację długoterminowych celów biznesowych Master Pharm i są zgodne z interesem spółki” – czytamy w stanowisku zarządu.

Ponadto, w ocenie zarządu spółki, przeprowadzenie wezwania i realizacja celów wzywających nie wpłynie negatywnie na zatrudnienie w spółce, a także nie będzie miała wpływu na ewentualną zmianę lokalizacji działalności spółki, dodano.

„W oparciu w szczególności o wnioski zawarte w opinii [zewnętrznego podmiotu], w ocenie zarządu spółki cena w wezwaniu w wysokości 4,2 zł za jedną akcję spółki znajduje się w przedziale wartości godziwej akcji spółki. Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w opinii, wpływ na perspektywy rozwoju grupy kapitałowej Master Pharm ma szereg czynników gospodarczych, w tym związanych epidemią COVID-19 oraz z wychodzeniem przez poszczególne sektory gospodarki oraz kraje ze spowolnienia gospodarczego nią spowodowanego, a których nie da się na moment wydania opinii wiarygodnie oszacować, szczególnie w zakresie wpływu na rynek, na którym spółka działa” – czytamy także.

28 lipca 2020 r. wzywający ogłosili wezwanie do sprzedaży 7 028 494 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających łącznie do 7 028 494 głosów na walnym zgromadzeniu. Podmiotami nabywającymi będą Max Welt i Master Pharm S.A., w ten sposób, że spółka nabędzie do 4 300 000 akcji, a Max Welt nabędzie do 2 728 494 akcji.

Wzywający zamierzają osiągnąć stan, w którym będą posiadać 21 500 000 akcji (tj. wszystkie akcje spółki).

Wzywający zamierzają podjąć działania w celu doprowadzenia do wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym w przypadku nabycia przez wystarczającej liczby akcji, pozwalających na przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych, przypomniano.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 71,22 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)