MZ powołał zespół ds. zakupu szczepionki przeciwko chorobie COVID-19

Powołuje się Zespół do spraw zakupu szczepionki przeciwko chorobie COVID-19 – poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Do zadań zespołu będzie należało:
1) dokonanie oceny zasadności zakupu przez Rzeczpospolitą Polską poszczególnych szczepionek przeciwko chorobie COVID-19, wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2;
2) dokonanie ewaluacji potencjalnych potrzeb i możliwości w zakresie zakupu szczepionki, w szczególności pod kątem docelowej populacji do zaszczepienia, z uwzględnieniem jej liczebności i gradacji priorytetów w zakresie szczepienia poszczególnych grup społecznych;
3) monitorowanie sytuacji międzynarodowej w przedmiocie dostępności szczepionki, w tym w aspekcie procedur dopuszczania do obrotu oraz faktycznej dostępności rynkowej;
4) opracowanie rekomendacji dotyczących wykonania porozumienia dotyczącego wczesnego zakupu szczepionek przeciw chorobie COVID-19.

W skład Zespołu wchodzą: 1) Przewodniczący – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny za kwestie związane z problematyką lekową; 2) Zastępca Przewodniczącego – Dyrektor albo Zastępca Dyrektora w Departamencie Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia;
Członkowie:
a) przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia: – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia, -przedstawiciel Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, – przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, – przedstawiciel Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Zdrowia, – przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,
b) przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego,
c) przedstawiciel Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
d) przedstawiciel Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
e) przedstawiciel Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
f) przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
g) przedstawiciel dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny,
h) przedstawiciel Ministerstwa Finansów,
i) Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych,
j) przewodniczący Zespołu do spraw Szczepień Ochronnych.

Źródło: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/59/