Pharmena miała 1,6 mln zł straty netto, 1,91 mln zł straty EBIT w II kw. 2020

Pharmena odnotowała 1,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 5,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,91 mln zł wobec 6,35 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,84 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 2,11 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 2,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,93 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4,37 mln zł w porównaniu z 5,33 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży w I półr. br. obarczone zostały w dużym stopniu sytuacją związana z pandemią i wprowadzonymi ograniczeniami w zakresie handlu stacjonarnego, w tym kanału farmaceutycznego, podano w komunikacie.

„Jednocześnie rządowy lockdown spowodował wstrzymanie zakupów kluczowych, krajowych klientów spółki. Z uwagi na sytuację panującą na rynku, Spółka rozpoczęła sprzedaż w kanale e-commerce na skalę światową, rozszerzając m.in. współpracę z firmą Amazon. Przychody z eksportu spółki w I półroczu wzrosły do 1 mln zł (vs. 55 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku)” – czytamy dalej.

„W pierwszym półroczu osiągnęliśmy niższą wartość przychodów przede wszystkim w zakresie sprzedaży krajowej, gdzie nie została zrealizowana część kontraktów. Na spadek sprzedaży produktów wpływ miały nałożone restrykcje handlowe związane z koronawirusem i w związku z tym bardzo ucierpiał nasz kanał apteczny i drogeryjny. W tym ciężkim czasie, udało nam się jednak zimniejszyć stratę o ponad 3 mln zł, za sprawą wprowadzonych działań optymalizujących koszty grupy. Pandemia covid-19 miała negatywny wpływ na osiągnięte wyniki (ograniczyła sprzedaż o ok. 20% r/r), natomiast z drugiej strony otworzyła nam drogę dalszego rozwoju cząsteczki 1-MNA w zakresie nowych wskazań – infekcji wirusowych” – skomentował prezes Konrad Palka, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 0,93 mln zł wobec 3,92 mln zł straty rok wcześniej.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. W 2019 r. przeszła na rynek główny GPW z NewConnect, gdzie była notowana od 2008 r.

(ISBnews)