Mabion i Vaxine zawierają porozumienie w sprawie szczepionki na COVID-19 w UE

Spółka Mabion poinformowała, że zawarła porozumienie z Vaxine, australijską firmą biotechnologiczną, określające warunki dalszych umów mających na celu nawiązanie współpracy na rzecz wspólnego rozwoju, produkcji i wprowadzenia na rynek w UE szczepionki przeciwko SARS-Cov-2 opracowanej przez Vaxine, która jest obecnie w I fazie badań klinicznych. Po sfinalizowaniu umowy o współpracy, Mabion stanie się partnerem Vaxine kierującym w przyszłości rozwojem klinicznym, produkcją i komercjalizacją szczepionki na rynku polskim i europejskim.

Vaxine opracowuje Covax-19®, potencjalną szczepionkę na COVID-19 opartą na sprawdzonej, skalowalnej platformie wykorzystującej rekombinowane białko na bazie komórek owadów. W połączeniu z opatentowanym przez Vaxine adiuwantem Advax™, Covax-19® indukuje odpowiedź immunologiczną komórek T przeciwko wspólnie wytwarzanemu antygenowi. W różnych próbach zwierzęcych, Covax-19® udowodnił, że zapewnia solidną ochronę przed zakażeniem COVID-19.

W lipcu tego roku firma Vaxine rozpoczęła I fazę badań klinicznych dotyczących produktu Covax-19®, aby przetestować szczepionkę u 40 zdrowych ochotników. W oparciu o dane dotyczące bezpieczeństwa pochodzące ze wstępnego badania, organy regulacyjne zatwierdziły dalszy rozwój kliniczny szczepionki na COVID-19. W ramach zamierzonej współpracy spółki planują szybkie rozpoczęcie kolejnych badań klinicznych w Europie, co będzie możliwe dzięki postanowieniom Europejskiej Agencji Leków (EMA) na rzecz przyspieszenia procedur regulacyjnych w celu jak najszybszego dopuszczenia do obrotu bezpiecznych i skutecznych szczepionek i leków ze wskazaniem do leczenia COVID-19.

„Zainteresowanie Vaxine współpracą ze spółką Mabion wynika z naszej specjalizacji w dziedzinie inżynierii białek, naszego doświadczenia w projektowaniu badań klinicznych, a przede wszystkim naszych możliwości w zakresie skalowania produkcji potencjalnej szczepionki. Opracowanie skutecznej szczepionki koronawirusowej jest najważniejszym wyzwaniem dla światowego przemysłu biotechnologicznego od początku pandemii – cieszymy się, że także i Polska może mieć w tej walce swój aktywny udział. Inżynieria białek jest główną dziedziną wiedzy naukowej firmy Mabion i bardzo doceniamy możliwość wykorzystania jej, aby sprostać temu wielkiemu wyzwaniu” – powiedział cytowany w komunikacie dr Dirk Kreder, prezes zarządu Mabion.

„Podpisane porozumienie i deklarowane zainteresowanie współpracą odzwierciedla potencjalną siłę naszej innowacyjnej technologii szczepionek, która zawiera nasz unikalny adiuwant Advax™, zaprojektowany tak, aby stymulować silną odporność komórkową i odporność przeciwciał. Dotychczasowe badania wykazały, że nasze podejście jest niezwykle bezpieczne i dobrze przyswajalne” – dodaje profesor Nikolai Petrovsky, prezes i dyrektor ds. badań w Vaxine.

„Ostatnie kwartały uzmysłowiły rządom na całym świecie jak ważna jest kontrolowana, oparta na kwalifikacjach produkcja leków oraz zróżnicowanie łańcuchów ich dostaw. Jestem przekonany o kompetencjach polskiej spółki Mabion w tej dziedzinie i oczekuję, że zawarte porozumienie przełoży się na cenną współpracę między spółką a Vaxine” – uzupełnia dr Maciej Wieczorek, zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Mabion S.A.

„Spółka Vaxine wykazała potencjał swojego adjuwantu Advax™ w odniesieniu do pandemii świńskiej grypy, doprowadzając swoją szczepionkę do stanu umożliwiającego ocenę kliniczną w czasie krótszym niż trzy miesiące. Obecna szczepionka powstaje w oparciu o sprawdzone procesy technologiczne. Jesteśmy przekonani, że Mabion posiada doskonałe zaplecze technologiczne i doświadczony zespół naukowców, którzy będą pracować z podobnym zaangażowaniem w walkę z pandemią koronawirusa. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że potencjalna współpraca z Vaxine nie wpłynie na rozwój i komercjalizację naszego głównego kandydata na lek, MabionCD20” – dodał dr Dirk Kreder.

Porozumienie zawarte pomiędzy spółką Mabion i firmą Vaxine ma na celu wynegocjowanie i zawarcie dalszych umów określających warunki i tryb współpracy, w tym warunki dotyczące rozwoju klinicznego, produkcji oraz wprowadzenia szczepionki na rynek.

Obecnie – według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – w fazie badań klinicznych są obecnie 33 potencjalne szczepionki na koronawirusa. Potencjalne szczepionki są podzielone według typów platform technologicznych: szczepionki genetyczne, szczepionki wektorowe, szczepionki białkowe, szczepionki zawierające cały wirus oraz szczepionki o zmienionym zastosowaniu. Covax-19® firmy Vaxine jest szczepionką białkową, która jest sprawdzoną platformą szeroko stosowaną w innych szczepionkach, takich jak te przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.