Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–W „Zaleceniach dla pediatrów i lekarzy rodzinnych w lecznictwie otwartym zmniejszających ryzyko transmisji SARS-CoV-2” pojawił się zapis, że każde gorączkujące dziecko, po konsultacji i zbadaniu przez lekarza, powinno zostać w domu przez min. 10 dni (nie krócej niż 3 dni od ustąpienia gorączki). Lekarze rodzinni i pediatrzy mają wątpliwości co do długości domowej izolacji.

Gazeta Wyborcza
–Zdaniem rady naukowej Szpitala Czerniakowskiego przekształcenie go w placówkę dla pacjentów z koronawirusem sparaliżuje funkcjonowanie wysokospecjalistycznych oddziałów – chirurgii, otolaryngologii, ortopedii, okulistyki i neurologii. Istnieje również ryzyko, że z pracy w Szpitalu Czerniakowskim odejdzie część lekarzy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Izabela Kucharska, zastępczyni głównego inspektora sanitarnego, podkreśla, że aby szkoły mogły przejść na nauczanie zdalne lub hybrydowe, musi zaistnieć realne zagrożenie, czyli potwierdzony przypadek zarażenia koronawirusem.
–Obecnie GIS może wykonać 60 tys. testów na obecność koronawirusa dziennie, natomiast trzeba będzie dodatkowo uruchomić testy grypowe, by móc odróżnić pacjentów z grypą od tych z Covid-19.