Nowe prognozy dla sektora prywatnej opieki zdrowotnej na 2020 i 2021 rok

Według prognoz PMR sporządzonych na początku 2020 r. dla rynku prywatnej opieki zdrowotnej dynamika segmentu w latach 2020-2021 miała być nieco niższa niż w roku 2019. Czy zaskakująca sytuacja spowodowana przez koronawirusa spowodowała, że możemy mówić o zagrożeniu dla graczy rynkowych?

O tym, jak również o innych palących tematach, liderzy sektora prywatnej opieki zdrowotnej porozmawiają podczas Forum PMR: Private Healthcare 2021. Trendy, prognozy i kierunki rozwoju w Polsce, 10 września 2020 w Warszawie. Patronem medialnym wydarzenia jest ISBzdrowie.

Segment publiczny i prywatny – jak wygląda sytuacja po lockdown?
Strach przed zachorowaniem, wprowadzone czasowe restrykcje w poruszaniu się, tymczasowe zamknięcia części placówek, wzrost niepewności stanowiły istotny czynnik ograniczający normalne funkcjonowanie społeczeństwa. Zakładamy jednak, że w latach 2020-2025 wartość całkowitego rynku prywatnej opieki zdrowotnej będzie rosła w tempie około 6% średniorocznie. Jednym z aspektów, który zyskał na znaczeniu, w wyniku zmiany uwarunkowań zewnętrznych w związku z rozwojem pandemii koronawirusa, jest rozwój telemedycyny. Największe prywatne firmy obecne na rynku w Polsce, takie jak Medicover, Luz Med i PZU Zdrowie oraz wiele innych, w ostatnich miesiącach intensywnie rozwijają swoją działalność w tym zakresie. Z drugiej strony, warto zaznaczyć, że rozwój telemedycyny znacząco przyczynił się do ograniczenia utraty pacjentów.

Czy sektor ochrony zdrowia w Polsce jest gotowy na najnowsze technologie medyczne?
Podczas wydarzenia odbędą się aż 3 panele poświęcone nowych technologiom na rynku prywatnej opieki zdrowia. Zostanie omówione Case Study robotyki chirurgicznej w oparciu o doświadczenia z współpracy z robotami da Vinci.

Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowany po raz pierwszy raport „Rynek robotyki chirurgicznej w Polsce 2020. Prognozy na lata 2020-2025”, który przedstawia najnowsze prognozy odnośnie rynku robotyki na najbliższe 5 lat, uwzględniając wpływ pandemii #COVID19 na ten rynek. W analizie przedstawiono również otoczenie konkurencyjne – zarówno z punktu widzenia producentów, jak i świadczeniodawców, aspekty prawne, możliwości finansowania tych procedur, jak również największe zalety tej technologii. Wszystko to oparte na twardych danych z rynku, jak również wywiadach pogłębionych przeprowadzonych w placówkach posiadających najnowsze systemy robotyki chirurgicznej w Polsce. Raport przygotowały przy współpracy PMR i Upper Finance.

Branżowa debata roku – plany wiodących graczy i najważniejsze tematy
Forum PMR Private Healthcare, jest miejscem pozyskania wiedzy i oceny potencjału w sektorze. W wydarzeniu bierze udział 15 ekspertów, a spotkanie to ponad 7 godzin merytorycznych rozmów i dialogu – w szczególności dotyczące takich wskaźników jak: sprzedaż prywatnych usług  fee-for service, abonamentów, ubezpieczeń, usług stomatologicznych , diagnostycznych i telemedycznych.

W tym roku, swoją opinią i planami rozwoju, podzielą się przedstawiciele zarządu, m.in.: Lux Med, Medicover, PZU Zdrowie, NEO Hospital, Jutro Medical i inni.

Dlaczego warto dołączyć?
Wspólne spotkanie wszystkich graczy to okazja do rzetelnej oceny rynku i otrzymania kompletu informacji rzutujących na planowane strategie na 2020 i 2021 rok. Pakiet najnowszych danych wraz z planami liderów to najlepsza odpowiedź na pytania o kształt sektora i przyszłych kierunków rozwoju. Warto tu być!

Więcej informacji o wydarzeniu: https://private-healthcare-forum.com/