MFPR: 300 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko trafi na ochronę zdrowia

Na wsparcie systemu ochrony zdrowia w walce z pandemią COVID-19 zostanie przekazanych 300 mln zł ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

Środki te mają zostać przeznaczone na zakup ambulansów, środków do dezynfekcji i ochrony indywidualnej oraz sprzęt i aparaturę medyczną dla szpitali. Zmiany w programie zostały już zatwierdzone przez Komisję Europejską.

„Decyzja Komisji Europejskiej jest kontynuacją działań Polski zmierzających do wsparcia systemu ochrony zdrowia. Dzięki funduszom unijnym mamy dodatkowe pieniądze na pomoc dla personelu medycznego w walce z pandemią koronawirusa” – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, cytowany w komunikacie.

Jest to kolejna zmiana w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wynikająca z wyzwań związanych z walką z COVID-19.

„Dotychczas 550 mln zł ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko trafiło już do szpitali w całej Polsce na walkę z koronawirusem. Pieniądze te zostały przeznaczone między innymi na zakup sprzętu medycznego, maseczek, rękawiczek, fartuchów, gogli oraz środków do dezynfekcji” – dodał Buda.

Komisja Europejska zatwierdziła także nowe procedury. Zaktualizowane zostały wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programu. Wprowadzone zostały wskaźniki interwencji antyepidemicznej, obrazujące wymiar rzeczowy interwencji w zakresie przeciwdziałania, zwalczania lub ograniczania skutków epidemii, podano także.

Zatwierdzona zmiana W POIiŚ obejmuje także czasowe (w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.) podwyższenie poziomu dofinansowania UE do 100% dla wszystkich osi priorytetowych Programu i obu kategorii regionów. Zastosowanie tego rozwiązania ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie płynności budżetu środków europejskich w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią.

(ISBnews)