NFZ zaleca zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo. Których?

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) wydał zalecenia ws. udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID.

„Aby minimalizować ryzyko transmisji infekcji COViD-19 oraz zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo.

Przy ograniczeniu lub zawieszeniu udzielania świadczeń, należy wziąć pod uwagę przyjęty plan leczenia oraz wysokie prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii” – czytamy w zaleceniach.

Zalecenie dotyczy przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu:

przeprowadzenia diagnostyki,
zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, w szczególności:

endoprotezoplastyki dużych stawów
dużych zabiegów korekcyjnych kręgosłupa
zabiegów naczyniowych na aorcie brzusznej i piersiowej
pomostowania naczyń wieńcowych
zabiegi wewnątrzczaszkowe
dużych zabiegów torakochirurgicznych
nefrektomii
histerektomii.

Jak podkreśla NFZ ograniczenie nie powinno dotyczyć planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.