NWZ Mercator Medical określiło cenę akcji w buy-backu na maks. 1,3 tys. zł

Akcjonariusze Mercator Medicał zdecydowali o określeniu maksymalnej ceny akcji nabywanych w ramach skupu akcji własnych na 1 300 zł za sztukę, wynika z podjętych uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

„Zmienia się uchwałę nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych w ten sposób, że ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: '4) cena nabycia nie może być niższa niż 1 zł i wyższa niż 1 300 zł za akcję'” – czytamy w uchwale.

Zmiana uchwały wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

21 października zarząd Mercator Medical zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu ceny 1 000 zł za akcję jako maksymalnej w procesie nabywania akcji własnych.

Proces zakupu akcji własnych spółki Mercator Medical w celu umorzenia odbywa się na mocy uchwały walnego zgromadzenia z 3 czerwca br., która upoważniła zarząd do skupu akcji własnych po cenie maksymalnej 54 zł za akcję, za łącznie 30,7 mln zł. W czerwcu br. inwestorzy złożyli oferty sprzedaży 196,6 tys. walorów po 54 zł (łącznie 10,6 mln zł). Spółka przyjęła je wszystkie. Dotychczasowe ograniczenie ceny maksymalnej uniemożliwiało jednak w ostatnich miesiącach dokończenie procesu buy-back, podano w komunikacie.

„Podjęta uchwała rozwiązuje ręce zarządowi co do kontynuowania procesu skupu akcji. Cieszy nas, że akcjonariusze widzą dalszy duży potencjał wzrostu wartości spółki” – powiedział członek zarządu ds. finansowych Mercator Medical Witold Kruszewski, cytowany w komunikacie.

„Chciałbym jednocześnie zwrócić uwagę, że skala wypłaconej w czerwcu dywidendy i jeszcze niezakończonego procesu buy-back w naturalny sposób nie odzwierciedlają zysków, jakie generujemy od drugiego kwartału bieżącego roku” – dodał.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)