Abris kupuje Scanmed – prywatną sieć placówek medycznych

Donatory Limited, spółka zależna funduszu Abris CEE Mid-Market III LP, zarządzanego przez Abris Capital Partners, z Dadley Investments, spółką zależną grupy Life Healthcare, umowę nabycia 100% akcji Scanmed. Transakcja będzie jeszcze podlegać standardowej procedurze zatwierdzenia przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Scanmed to jedna z największych prywatnych sieci placówek medycznych, w tym między innymi drugi największy prywatny dostawca usług z zakresu opieki kardiologicznej. Działa w 42 lokalizacjach na terenie całej Polski, zapewniając leczenie szpitalne, podstawową opiekę medyczną i konsultacje specjalistyczne oraz zaawansowaną diagnostykę. Spółka planuje między innymi zintensyfikować rozwój w zakresie ortopedii, okulistyki, rehabilitacji i uroginekologii, a także otworzyć nowe laboratoria i oddziały chirurgiczne.

„Polska należy do krajów, w których nakłady inwestycyjne na opiekę zdrowotną będą wzrastały w największym tempie w całej Unii Europejskiej. Obecnie wydatki Polaków na usługi medyczne rosną w tempie kilku procent rocznie, przy rynku medycznych produktów abonamentowych rozwijającym się w tempie kilkudziesięciu procent rocznie. Nowe modele zapewniania opieki medycznej, wspomagane przez technologie cyfrowe, mogą pomóc rozwiązać dzisiejsze problemy i zbudować trwały fundament pod przystępną cenowo, wysokiej jakości opiekę zdrowotną w przyszłości. Wierzymy, że Scanmed będzie wytyczał trendy w tym zakresie” – komentuje Wojciech Łukawski, Partner w Abris Capital Partners.

Scanmed przekształcił część swoich placówek w szpitale jednoimienne, dedykowane opiece dla pacjentów z objawami koronawirusa.

„Warto dodać, że opieka zdrowotna wydaje się mieć nadal duży potencjał rozwoju w perspektywie długoterminowej, szczególnie w kontekście pandemii COVID-19. Co ważne, zauważamy zwiększenie finansowania publicznego dla całego sektora ochrony zdrowia wraz z dynamicznie rozwijającym się rynkiem komercyjnym, na co zdecydowany wpływ ma wybuch pandemii koronawirusa” – dodaje Sylwester Urbanek, Dyrektor w Abris Capital Partners.

Dotychczasowe inwestycje funduszu Abris w sektorze ochrony zdrowia to między innymi spółka ITP S.A., polski dostawca innowacyjnych produktów medycyny estetycznej oraz Dentotal Protect, dystrybutor stomatologicznych materiałów eksploatacyjnych i sprzętu w Rumunii.

Abris Capital Partners to niezależna firma zarządzająca funduszami private equity, które inwestują w Europie Środkowej. Aktywa pod zarządem Abris to ponad 1,2 mld euro.
Fundusze Abris inwestują w lokalne firmy średniej wielkości. Wartość zaangażowania finansowego Abris w takie podmioty to najczęściej 30-70 mln euro, z nastawieniem na zakup większościowego udziału w spółce. Czas zaangażowania w inwestycję wynosi średnio od 3 do 5 lat.