Osteoporoza: liczba porad spadła o 20-30 proc.

Fundacja My Pacjenci pozyskała dane z NFZ, które pokazują, że liczba porad udzielonych w Poradniach Leczenia Osteoporozy zmniejszyła się w 2020 roku o 21,5 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Jeszcze bardziej zmalała ilość wizyt w gabinetach reumatologów i ortopedów: lekarze tej specjalności przyjmują o 30,9 proc. mniej pacjentów, niż przed pandemią.

Spada również liczba zlecanych zabiegów: operacji wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego odbyło się o 32,3 proc. mniej niż przed rokiem. Mniej osób kierowanych jest także na kluczowe badanie diagnostyczne – densytometrię (spadek aż o 35,7 proc).

Lekarze alarmują, że efekty kilkumiesięcznego przestoju w terapii osteoporozy odbiją się negatywnymi, nieodwracalnymi konsekwencjami dla tysięcy pacjentów.

„Brak leczenia osteoporozy oraz brak kontynuacji leczenia wcześniej zdiagnozowanych pacjentów może w najbliższym czasie skutkować znaczącym wzrostem złamań osteoporotycznych, które spowodują wzrost wydatków NFZ związanych z leczeniem zabiegowym oraz spowodują nasilenie się niepełnosprawności u starszych osób po przebytych złamaniach, także długoterminowej opieki pielęgniarskiej” – przekonuje profesor Marek Brzosko, Konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii oraz Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Prof. Brzosko twierdzi, że część problemu może rozwiązać usprawnienie systemu telemedycznego. Jego zdaniem teleporady są możliwe u chorych na osteoporozę w celu określenia kontynuacji leczenia i bezpieczeństwa stosowanej farmakoterapii.

Sytuację mogłoby rozładować również wprowadzenie diagnostyki osteoporozy do praktyki lekarza rodzinnego, jak również możliwość wypisywania leków z listy „S”, czyli dla pacjentów 75+, przez lekarzy specjalistów.

Fundacja MY Pacjenci od kilku miesięcy apeluje do Ministerstwa Zdrowia o jak najszybsze wdrożenie tego rozwiązania. W aspekcie prawnym jest ono możliwe do realizacji. Dotychczasowe apele, wspierane przez Rzecznik Praw Pacjenta oraz liczne organizacje pacjenckie, pozostają jednak bez odzewu.

„Trudno zrozumieć, dlaczego w dobie pandemii, gdzie kontakt z lekarzem jest utrudniony, ciągle przesuwa się uruchomienie tej funkcjonalności. Także w czasie teleporady u specjalisty pacjenci napotykają na istotne problemy – lekarz nie ma możliwości zlecenia badań diagnostycznych lub wypisania zaświadczenia niezbędnego lekarzowi POZ do przypisania kontynuacji terapii, co zarówno uniemożliwia leczenie nowych pacjentów, jak i kontynuacje leczenia” – mówi Magdalena Kołodziej, Prezes Fundacji My Pacjenci.

Eksperci domagają się jednak stworzenia regulacji, które pozwolą działać kompleksowo. Ich zdaniem, w obecnej sytuacji niezbędna jest zmiana kryteriów otwierania poradni leczenia osteoporozy. W ich działanie zaangażowani powinni zostać zarówno specjaliści, jak i rezydenci. Istotną kwestią jest również zwiększenie kontraktów na leczenie osteoporozy oraz poprawa wyceny pakietu diagnostyczno-terapeutycznego w poradniach.

„W Polsce w populacji po 50. roku życia aż 2,1 mln osób choruje na osteoporozę, z czego większą część stanowią kobiety – ok. 1,7 mln” – informuje prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska, przewodnicząca Zespołu Ekspertów ds. Osteoporozy przy Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Osteoporoza to niezwykle poważna choroba: nieleczona prowadzi do niepełnosprawności oraz znacząco zwiększa ryzyko śmierci.

„Osteoporoza, jak każda choroba przewlekła, wymaga stosowania się pacjenta do zaleceń lekarskich oraz zachowania ciągłości terapii. Nieprzestrzeganie zasad leczenia, brak ciągłości terapii skutkuje bowiem wzrostem ryzyka złamań i niesprawności funkcjonalnej, a także wzrostem śmiertelności” – podkreśla prof. Marcinowska-Suchowierska.