Niedzielski: znosimy limity w AOS. Powstanie sieć kardiologiczna

Zniesienie limitów na porady w AOS (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej) oraz powołanie krajowej sieci kardiologicznej – na wzór tej onkologicznej – zapowiedział na konferencji prasowej Adam Niedzielski, minister zdrowia. „Zdrowie Polaków to nie tylko COVID-19. Główni zabójcy, czyli choroby kardiologiczne i onkologiczne, nie zwalniają. Wręcz przeciwnie – odnotowaliśmy zwiększoną liczbę zgonów (według udostępnionych przez Ministerstwo Cyfryzacji danych z Urzędów Stanu Cywilnego w październiku 2020 roku zarejestrowano aż 49 132 zgony, średnia październikowa z ostatnich czterech lat wyniosła 34 tysiące – przyp. red.)” – podkreślał minister.

Dopytywany przez ISBzdrowie szef resortu zdrowia ujawnił, że koncepcję powołania sieci kardiologicznej opracowuje dyrektor Instytutu Kardiologii w Aninie, czyli Tomasz Hryniewiecki. Dlatego pilotaż tejże ma się zacząć od Mazowsza.

„W kardiologii głównym problemem jest kontynuacja leczenia, nawet po bardzo skomplikowanych operacjach. Taki pacjent wychodząc ze szpitala 'utyka' w kolejkach do specjalistów, długo czeka na rehabilitację, która jest szczególnie ważna w przypadkach zawałów. A przecież program KOS-zawał pokazał, że skoordynowanie opieki ma sens i daje wymierne efekty” – dodawał prof. Marcin Grabowski, I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Pododdziału Elektrokardiologii, Prodziekan ds. Integracji i Rozwoju Wydziału Lekarskiego WUM. – „Brakuje nam także telemonitoringu urządzeń wszczepialnych. Co z tego, że uratujemy pacjenta, wszczepimy mu bardzo drogie i skuteczne urządzenie, skoro potem nie ma możliwości sprawdzania na bieżąco wyników tego leczenia”.

Sieć kardiologiczna ma zapewnić lepszy dostęp do świadczeń kardiologicznych. Podobny cel – lepsza dostępność – ma zniesienie limitów w AOS. Kolejnymi krokami jest przedłużenie o rok pilotażu trombektomii mechanicznej oraz pilotażu opieki środowiskowej w psychiatrii. Jak mówił minister „ma to szczególne znaczenie, ponieważ zdrowie psychiczne Polaków, szczególnie tych młodych, przez pandemię zostało zachwiane”.

Według zapowiedzi MZ centra zdrowia psychicznego mają powstać przynajmniej w każdym powiecie. „Wydałem polecenie Narodowemu Funduszowi Zdrowia by odmroził konkursy w tej dziedzinie. Mam nadzieję, że uda się je przeprowadzić jeszcze w tym roku” – wyjaśniał minister.

„Te wszystkie działania mają jeden cel – odbudowania systemu opieki zdrowotnej i zagwarantowanie dostępu do lekarzy. Hasło 'zostań w domu' nie dotyczy osób przewlekle chorych i tych, którzy poczuli się gorzej” – podkreślał Niedzielski.

„Nie da się ukryć, że także w systemie zdrowotnym zapadł swoisty lockdown. To trzeba zmienić, bo system nie może zostać sparaliżowany pandemią. Zarówno pacjenci nie powinni się bać pójść do lekarza, ale także personel nie może bać się przyjmować chorych” – tłumaczył profesor Bolesław Samoliński, przewodniczący Niezależnego Zespołu Ekspertów Zdrowia Continue Curatio. – „Musimy zacząć pracować tak samo jak przed wybuchem epidemii”.

W Polsce codziennie umiera na raka ponad 270 osób, miażdżyca zabija każdego dnia ponad 80 Polaków. Tymczasem w trakcie lockdown’u nastąpił 30 proc. spadek liczby pacjentów leczonych na oddziałach udarowych. Wielu z nich doprowadziło to do ciężkiego kalectwa lub śmierci.