Pinkas składa rezygnację

Jarosław Pinkas złożył rezygnację z pełnienia funkcji Głównego Inspektora Sanitarnego. „Ze względu na gwałtowne pogorszenie się stanu mojego zdrowia i konieczność podjęcia leczenia zmuszony jestem zrezygnować z pełnienia funkcji Głównego Inspektora Sanitarnego. Decyzję o złożeniu dymisji podjąłem z ciężkim sercem. Uznałem, że wypełnianie powierzonej mi misji z pełnym oddaniem i poświęceniem nie jest w tej sytuacji możliwe” – napisał w oświadczeniu.

Dzisiaj Pinkas miał złożyć wyjaśnienia odnośnie różnic w sprawozdawczości  nowych zakażeń prowadzonych przez powiatowe i wojewódzkie stacje sanepidu – rozbieżności sięgają kilkuset przypadków. Problem dotyczył głównie Mazowsza i Śląska, na co zwrócił uwagę 19-letni Michał Rogalski. Dla przykładu nie zgadzały się dane z 12 listopada. Według oficjalnych informacji przekazywanych tego dnia przez resort zdrowia, od początku pandemii potwierdzono tam 80 596 przypadków. Natomiast po zsumowaniu danych ze wszystkich powiatów Mazowsza okazało się, że przypadków było o ponad 11 tysięcy więcej.

„Obejmując urząd miałem marzenia o przeprowadzeniu wielu nowatorskich zmian, które uczyniłyby naszą pracę lepszą, skuteczniejszą i bardziej innowacyjną w służbie zdrowia publicznego. Ich wprowadzenie w życie nie zawsze okazywało się łatwe czy możliwe” – dodaje w oświadczeniu Jarosław Pinkas.

Patrz: Pinkas, GIS: nadchodzi rewolucja cyfrowa w inspekcji sanitarnej

Z kolei na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller podziękował inspektorowi za pracę. „Składamy ogromne podziękowanie za dotychczasową pracę w niezwykle wymagającym okresie pandemii” – czytamy we wpisie.

Dodał, że obowiązki szefa GIS będzie wykonywał Krzysztof Saczka – dotychczasowy zastępca Głównego Inspektora.

„Dziękuję ministrowi Jarosławowi Pinkasowi za ponad dwa lata służby na rzecz państwa jako Główny Inspektor Sanitarny. Dziękuję za trud pracy w dobie epidemii i zapoczątkowanie procesu zmian w kierunku elektronizacji usług Inspekcji Sanitarnej” – napisał, także na Twitterze, minister zdrowia Adam Niedzielski.

Jarosław Pinkas w latach 2005–2007 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia i prezesem Polskiego Czerwonego Krzyża. W latach 2015-2017 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, a w latach 2017–2018 był sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera. Głównym Inspektorem Sanitarnym był od 30 sierpnia 2018 r.

Krzysztof Saczka pełnił do tej pory funkcje zastępcy GIS. Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, od lat związany jest on z administracją publiczną, posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania zasobami i infrastrukturą IT oraz bezpieczeństwem danych w jednostkach publicznych.

Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, specjalność: Elektroniczne Urządzenia Sterowania oraz na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, kierunek: Informatyka.