Poznań: Pierwsze w Polsce wszczepienie układu CRTD z funkcją bluetooth

Wczoraj (wtorek 24 listopada) w Szpitalu Klinicznym im. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu po raz pierwszy w Polsce wszczepiono pacjentowi kardiowerter-defibrylator
z funkcją stymulacji resynchronizującej z opcją transmisji danych w oparciu o technologię bluetooth. Układ Neutrino CRT (HF) zaimplantowano 67-letniemu pacjentowi z niewydolnością serca.

Dzięki funkcji komunikacji poprzez aplikację na smartfon urządzenie Neutrino CRT (HF) umożliwia pacjentowi łatwy zdalny kontakt z ośrodkiem prowadzącym. Zdaniem prof. Przemysława Mitkowskiego, kierownika Pracowni Elektroterapii Serca w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, to istotne dla poprawy bezpieczeństwa pacjenta, redukcji kosztów związanych z konsultacjami specjalistycznymi oraz obostrzeniami dotyczącymi ograniczeń w realizacji stacjonarnych kontroli urządzeń wszczepialnych związanych z epidemią COVID-19.

Jak zaznacza prof. Mitkowski, kardiowertery-defibrylatory z funkcją stymulacji resynchronizującej to stosowana od wielu lat metoda terapii niewydolności serca. Wszczepiony układ Neutrino CRT (HF) stanowi nową generację tego typu urządzeń. Nowy układ posiada możliwość łatwiejszego niż dotąd przesyłania danych o pracy urządzenia w ramach telemonitoringu urządzeń wszczepialnych.

„Dotychczas, aby zrealizować transmisję danych z wszczepionego pacjentowi urządzenia, wymagane było posiadanie oddzielnego modemu – zewnętrznego urządzenia, które o określonej godzinie w nocy łączyło się z urządzeniem zaimplantowanym pacjentowi i transmitowało dane do centrum telemonitoringu w ośrodku prowadzącym. Pierwsze tego typu urządzenia wymagały podłączenia do sieci telefonii stacjonarnej. Od kilku lat do realizacji transmisji wystarczy sieć komórkowa, jednak w dalszym ciągu do przesłania danych jest potrzebne dodatkowe urządzenie. Kiedy pacjent na przykład gdzieś wyjeżdżał, a chciał, byśmy w ośrodku mieli kontrolę nad jego stanem, musiał zabierać ze sobą w podróż dodatkowe urządzenie. Było to w pewien sposób kłopotliwe. Wszczepiony w naszym ośrodku układ Neutrino CRT (HF) pozwala uniknąć tego problemu, ponieważ wykorzystuje do transmisji danych technologię bluetooth” – wyjaśnia prof. Przemysław Mitkowski.

Dzięki komunikacji opartej na technologii bluetooth transmisja danych z urządzenia jest możliwa poprzez oprogramowanie zainstalowanie na smartfonie, który jest dostępny i używany coraz powszechniej. Jeśli pacjent zauważy u siebie niepokojące objawy (poczuje kołatanie serca czy uczucie słabości) może poprzez łatwą w użyciu aplikację praktycznie z każdego miejsca na świecie zainicjować transmisję i przekonać się, czy nie dzieje się nic niepokojącego. Jak zaznacza ekspert, wyróżnikiem nowego układu, w stosunku do modeli poprzednich generacji, jest możliwość uzyskania potwierdzenia wysyłki danych do ośrodka – poprzednie urządzenia nie miały możliwości potwierdzenia realizacji transmisji.

Jak podkreśla prof. Mitkowski, transmisja danych z urządzenia Neutrino CRT (HF) do ośrodka prowadzącego jest odpowiednio zabezpieczona – dane o stanie pacjenta i pracy układu są bezpieczne. W obecnych realiach epidemii COVID-19 i dużego obciążenia ośrodków, pacjenci posiadający urządzenia wszczepialne są kontrolowani w trybie stacjonarnym standardowo raz na 6-12 miesięcy. W przypadku nowego urządzenia, nawet jeśli nie wystąpią niepokojące symptomy, zdalna kontrola urządzenia oparta na transmisji danych będzie odbywała się co trzy miesiące. W przypadku zdarzenia spełniającego kryteria istotnego klinicznie, transmisja będzie niemal natychmiastowa.
Większa swoboda i poczucie bezpieczeństwa pacjenta to zdaniem eksperta nie jedyne zalety nowego układu.

„Istotne, że dzięki urządzeniom wszczepialnym nowej generacji pacjent ma coraz większy wpływ na przebieg procesu diagnostyczno-terapeutycznego, a jego rola w podejmowaniu decyzji w tym obszarze znacząco rośnie. Dzięki powszechnie dostępnym i używanym urządzeniom, takim jak łatwe w obsłudze i przyjazne pacjentom smartfony, jesteśmy w stanie zredukować jedno ogniwo w przebiegu całego procesu diagnostyki, terapii i opieki nad chorymi z implantowanymi układami kardiologicznymi. To ważne z punktu widzenia zarówno logistyki terapii, jak i redukcji kosztów systemowych leczenia. Cieszy, że wchodzimy w Polsce na kolejny etap ewolucji układów wszczepialnych do elektroterapii serca” – podkreśla prof. Przemysław Mitkowski.

Implantację układu Neutrino CRT (HF) przeprowadzono u 67-letniego mężczyzny z niewydolnością serca po przebytym zawale. Zabieg wykonał zespół Pracowni Elektroterapii Serca w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego w składzie: prof. Przemysław Mitkowski, Mikołaj Barczyński, Dorota Rzysko, Marta Kubicka.