Celon Pharma miał 3,97 mln zł zysku netto, 1,91 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Celon Pharma odnotował 3,97 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 2,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,91 mln zł wobec 1,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,46 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 24 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 24,72 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 10,29 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 100,39 mln zł w porównaniu z 75,26 mln zł rok wcześniej.

„Sprzedaż za 9 miesięcy 2020 roku wyniosła nieco ponad 100 mln złotych i była wyższa, niż w analogicznym okresie 2019 roku o 25,1 mln złotych, czyli około 33%. Wartość sprzedaży produktów w 3 kwartale br. wyniosła 30,5 mln zł, co stanowi nieznaczny spadek – o 6,7% w stosunku do drugiego kwartału br. Dotyczyło to zarówno rynku krajowego, gdzie spadek wynikał z tradycyjnie niższej sprzedaży leków w okresie wakacji, oraz rynku eksportowego, gdzie w drugim kwartale br. Spółka odnotowała wysokie wzrosty sprzedaży eksportowej w wyniku „zatowarowania” tych rynków w związku z ponownym uruchomieniem sprzedaży na rynkach EU oraz wejściem na rynek Francji i Holandii” – czytamy w raporcie.

Koszty sprzedaży w 3 kwartale powoli wracały do poziomu sprzed wybuchu pandemii. Koszty wytworzenia produktów sprzedanych wzrosły więcej niż proporcjonalnie, w porównaniu z poprzednim kwartałem, jako efekt między innymi wzrostu zużycia surowców i materiałów niezbędnych do testów i prób związanych z uruchomieniem dodatkowych mocy wytwórczych, dla produkcji inhalatorów. Dodatkowe moce dostępne są już od listopada 2020 roku. Jednocześnie wymagały kilkutygodniowego przestoju produkcyjnego na wydziale produkcji inhalatorów niezbędnego do uruchomienia i walidacji nowych maszyn i urządzeń oraz stref produkcyjnych. Koszty jednostkowe materiałów nie różniły się znacząco od analogicznych kosztów zeszłorocznych. Energia jako jedyna pozycja kosztów systematycznie rośnie od 2 lat, o ok. 30% rok do roku. Spółka wprowadza wiele energooszczędnych strategii, ale pozycja ta jest w zasadzie niezależna od decyzji spółki. Tradycyjnie pozycją kosztów wykazującą największą dynamikę jest amortyzacja, co było zgodne z oczekiwaniami, zważywszy na znaczącą rozbudowę potencjału laboratoryjno-wytwórczego o kolejne urządzenia i inne elementy majątku trwałego. Koszty wynagrodzeń wzrosły rok do roku o ok. 15%, w połowie w postaci wzrostu wynagrodzeń już zatrudnionych osób, a w połowie w wyniku nowych przyjęć. podano także.

„W efekcie, zysk ze sprzedaży za 9 miesięcy 2020 wyniósł 21,3 mln złotych, czyli był wyższy o 18,1 mln zł niż w 2019, przy czym – jak komentowaliśmy w raporcie półrocznym – 6,4 mln zł zysku wynika z przychodów licencyjnych w 2020 roku, których nie zanotowano w analogicznym okresie 2019 roku. EBIDTA za 9 miesięcy 2020 r. wyniosła 44,8 mln i była znacząco wyższa w porównaniu do 9 miesięcy 2019 roku – kiedy osiągnęła wartość – 23,4 mln. EBIDTA w 3 kwartale wyniosła 9,7 mln, i była wyższa w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej – 6,9 mln” – czytamy także.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)