genXone powraca do projektu Nanobiome

genXone powraca do realizacji strategicznego projektu – Nanobiome, którego celem jest jak najdokładniejsze zbadanie i poznanie ludzkiej mikrobioty jelitowej. Obecnie spółka udostępnia pierwsze wyniki analiz mikrobiomu osobom, które zgłosiły się do projektu, podał genXone.

Projekt zakłada stworzenie charakterystyki drobnoustrojów zasiedlających jelita zdrowych Polaków oraz próbę ustalenia ich norm wynikowych. Takie dane w przyszłości mogą pozwolić na ocenę czy istnieje „podstawowy – zdrowy – wzorcowy” mikrobiom jelitowy i jak należy dbać o jego kondycję. Nanobiome jest przepustką do dalszego rozwoju badań skoncentrowanych na wpływie mikrobiomu jelitowego na zdrowie, podano.

W ubiegłym roku spółka uruchomiła pierwszy etap projektu, mający na celu zebranie próbek od zdrowych Polaków, aby na tej podstawie stworzyć normy wynikowe. Na podstawie tych wyników spółka rozpoczyna dalsze badania pozwalające ocenić różnorodność mikroorganizmów obecnych w jelitach.

„Nasz profil biznesowy skutecznie dostosowaliśmy do realiów rynku, dzięki czemu z jednej strony już od marca uczestniczymy w wykonywaniu testów na koronawirusa, a z drugiej wznowiliśmy prace przy projekcie Nanobiome. Wierzymy, że w przyszłości projekt ten stanie się fundamentem dla precyzyjnego definiowania przyczyn szeregu chorób i schorzeń Polaków. Mamy ogromną satysfakcję, że nasze tegoroczne plany zostały z powodzeniem zrealizowane” – powiedział prezes genXone dr Michał Kaszuba, cytowany w komunikacie.

Pod koniec października br. genXone podjął decyzję o czasowym zaprzestaniu prowadzenia działalności diagnostycznej w obszarach innych niż diagnostyka infekcji oddechowych. Spółka podała wówczas, że decyzja zarządu podyktowana jest koniecznością wykorzystanie całej dostępnej przepustowości laboratorium oraz delegowania wszystkich pracowników Laboratorium Diagnostyki Molekularnej do wykonywania testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 i innych infekcji oddechowych, z uwagi na bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu usługi.

Obecnie firma pracuje nad dalszą rozbudową bazy danych oraz udoskonaleniu i uzupełnieniu raportów wynikowych. Kolejnym krokiem będzie sumaryczna ocena wyników, która pozwoli spojrzeć na temat mikrobiomu jelitowego w szerokiej perspektywie, a w przyszłości nawet analogiczna analiza składu mikrobioty jelitowej przy wybranych jednostkach chorobowych. Specjaliści z genXone korzystają z badawczej metody Whole Metagenome Sequencing w technologii nanoporowej, co pozwala na bardzo precyzyjną identyfikację poszczególnych gatunków bakterii. Zastosowana metodologia daje możliwości dalszego rozwoju projektu o obszary obejmujące przewidywanie genów i szlaków metabolicznych, a więc potencjału biologicznego konkretnych bakterii. Przełoży się to na unikatowy sposób wnioskowania o stanie mikrobioty i przemianach w niej zachodzących, podano także.

„Stworzenie tak unikatowej bazy danych ma ogromne znaczenie nawet dla przyszłej, coraz bardziej zaawansowanej profilaktyki leczenia całych populacji. Ludzkie jelita zasiedlane są przez tryliony mikroorganizmów, które całościowo nazywane są mikrobiotą jelitową i do dziś zidentyfikowano ponad 1 000 gatunków bakterii wchodzących w jej skład. Poszczególne gatunki bakterii pełnią wielorakie funkcje w obrębie swojego zbiorowiska. Im dokładniej poznamy ich rolę, tym skuteczniej ocenimy ich wpływ na nasze zdrowie” – podkreślił Kaszuba.

Obok projektu Nanobiome, ze względu na posiadane wysokie kompetencje analityczne kadry i odpowiednio zaawansowaną infrastrukturę laboratoryjną, genXone od marca wykonuje również testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, a także cały czas prowadzi badania diagnostyczne identyfikujące inne patogeny infekujące organizm w obrębie układu oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i nerwowego, wskazano.

GenXone S.A. działa w branży biotechnologicznej i zajmuje się wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nanoporowego (NGS) w wielu obszarach nauki i biznesu, m.in. w diagnostyce genetycznej, przemyśle spożywczym, weterynarii czy rolnictwie. GenXone jest pierwszym partnerem handlowym Oxford Nanopore Technologies (ONT) w Polsce, który został oficjalnie certyfikowany do świadczenia usług sekwencjonowania. W 2018 r. spółka utworzyła własne Laboratorium Genetyki Molekularnej GenXone S.A., które w połowie 2019 r. uzyskało status NZOZ i może świadczyć działalność leczniczą. Firma zatrudnia wybitnych specjalistów z dziedziny biologii molekularnej i medycznej, biotechnologii oraz bioinformatyki. Akcje spółki są notowane na NewConnect od 25 sierpnia 2020 r.

(ISBnews)