Scope Fluidics ma warunkową decyzję EPO o przyznaniu patentu dla BacterOMIC

Bacteromic, spółka z grupy kapitałowej Scope Fluidics, uzyskał warunkową decyzję Europejskiego Urzędu Patentowego (European Patent Office – EPO) o o przyznaniu patentu na geometrię pojedynczego segmentu inkubacyjnego w chipie mikroprzepływowym do testów mikrobiologicznych, tj. dla zgłoszenia patentowego BacterOMIC zatytułowanego „Mikrofluidischer chip with an unvented gas cavity in a microfluidic chip”, podał Scope Fluidics. Zgodnie z procedurą, warunkiem przyznania patentu jest akceptacja przez Bacteromic tekstu zgłoszenia w kształcie przedłożonym przez Urząd oraz wniesienie wymaganych tłumaczeń i opłat.

W przypadku przyznania, patent będzie obowiązywał w wybranych przez Bacteromic państwach – stronach Konwencji o patencie europejskim, podano.

„Patent, udzielony po spełnieniu powyższych warunków, oznaczać będzie dla Bacteromic wyłączność na komercyjne wykorzystanie geometrii segmentu inkubacyjnego w chipie mikroprzepływowym do testów mikrobiologicznych. Testy te obejmują identyfikację oraz testowanie oporności na antybiotyki. Każdy segment może zawierać antybiotyk (lub ich kombinację) o danym stężeniu (stężeniach). Pojedynczy chip obejmuje wiele segmentów inkubacyjnych zawierających przykładowo różne antybiotyki w różnych stężeniach, co pozwala wykryć antybiotykooporność i wyznaczyć minimalne stężenie hamujące (MIC) każdego z antybiotyków i bakterii” – czytamy w komunikacie.

Bacteromic prowadzi działania zmierzające do uzyskania patentu na ww. rozwiązanie również na terenie krajów pozaeuropejskich, dodano.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)