genXone przeprowadzi pilotaż NGS do badań SARS-CoV-2 w WSS-E w Olsztynie

genXone podpisał z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie umowę na przeprowadzenie projektu pilotażowego, którego celem jest wdrożenie sekwencjonowania nanoporowego (NGS) do badań epidemiologicznych wirusa SARS-CoV-2, podała spółka.

„Emitent zobowiązał się do:

– sprzedaży i dostarczenia sprzętu laboratoryjnego oraz komputera wraz z oprogramowaniem niezbędnym do realizacji wskazanego projektu,

– udzielenia licencji na oprogramowanie do sekwencjonowania – zamawiający w drodze umowy nabywa jedynie prawo do korzystania z programu w zakresie określonym niniejszą umową, a licencjodawca udziela zamawiającemu licencji na czas określony 1 roku od dnia dostarczenia programu,

– przygotowania i dostarczenia odczynników (wystarczających na sekwencjonowanie co najmniej 200 próbek),

– przeszkolenia pracowników zamawiającego, a także bieżącego ich wsparcia w zakresie realizacji projektu” – czytamy w komunikacie.

Wynagrodzenie brutto to 150 tys. zł.

Okres realizacji projektu potrwa do dnia 22 lutego 2021 roku, podano także.

„Zarząd emitenta uznał powyższą umowę za istotną, z uwagi na fakt, iż realizacja projektu pozwoli na dopracowanie pierwszego produktu opracowanego przez dział badawczo-rozwojowy emitenta w technologii nanoporowego sekwencjonowania NGS. W przypadku pozytywnych wyników realizacji projektu spółka rozpocznie sprzedaż własnych rozwiązań opracowanych w technologii NANOPORE w postaci zestawów odczynników wraz z protokołami laboratoryjnymi, oprogramowania i rozwiązań bioinformatycznych na rzecz innych laboratoriów, co przyczyni się do realizacji założonej strategii rozwoju emitenta w najbliższych latach. Ponadto realizacja projektu umożliwi spółce osiągnięcie kolejnego źródła przychodów, które zgodnie z założoną strategią rozwoju będzie w przyszłości stanowić istotne źródło przychodów emitenta” – czytamy dalej.

GenXone S.A. działa w branży biotechnologicznej i zajmuje się wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nanoporowego (NGS) w wielu obszarach nauki i biznesu, m.in. w diagnostyce genetycznej, przemyśle spożywczym, weterynarii czy rolnictwie. Akcje spółki są notowane na NewConnect od 2020 r.

(ISBnews)