Akcjonariusze Celon Pharma upoważnili zarząd do emisji do 15 mln akcji bez pp

Akcjonariusze Celon Pharma zdecydowali o upoważnieniu zarządu do podwyższeniu kapitału spółki poprzez emisję do 15 000 000 nowych akcji w ramach kapitału docelowego, bez prawa poboru, wynika z podjętych uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

„W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia zarząd uprawniony jest do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego spółki. Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od chwili zarejestrowania przez właściwy dla spółki sąd rejestrowy przedmiotowej zmiany statutu spółki” – czytamy w uchwale.

Jak podano, w celu realizacji inwestycji rozwojowych, zamiarem spółki jest skierowanie emisji akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do osób spoza grona dotychczasowych akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru w całości lub w części leży zatem w interesie spółki.

Celon Pharma podał w styczniu, że intencją zarządu jest pozyskanie kwoty około 160 mln euro z emisji 13 mln akcji. Wówczas zaznaczono, że pozytywna decyzja akcjonariuszy po głosowaniu na NWZA umożliwi wyemitowanie spółce łącznie do 15 mln akcji, lecz zarząd, w ramach przyznanego upoważnienia, zamierza zaoferować tylko 13 mln akcji w transzy podstawowej, a pozostałe 2 mln akcji w transzy dodatkowej zostanie wyemitowane jedynie w sytuacji dużego popytu.

Akcjonariusze Celon Pharma zdecydowali także o realizacji przez spółkę programów motywacyjnych – dla członków zarządu oraz kadry kierowniczej. Z uchwał wynika, że będą one realizowane w okresie do 10 lat obrotowych tj. za lata 2021 – 2030.

„Programy motywacyjne realizowane będą poprzez emisję i przydział osobom uprawnionym nie więcej niż 2 000 000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia odrębnie emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 2 000 000 akcji spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Łączna ilość warrantów subskrypcyjnych serii A zaoferowanych w danym roku obrotowym w ramach obu Programów motywacyjnych będzie nie większa niż 200 000” – czytamy także w uchwale.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)