BioMaxima miała 3,43 mln zł zysku netto, 4,23 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2020 r.

BioMaxima odnotowała 3,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r. wobec 0,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,23 mln zł wobec 0,6 mln zł zysku rok wcześniej.

„BioMaxima SA (jednostka dominująca) osiągnęła w IV kwartale 2020 roku 4 635 tys. zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) oraz zysk netto na poziomie 3 395 tys. zł., co oznacza, odpowiednio, dynamikę EBITDA 558% oraz dynamikę zysku netto 1 669%, w porównaniu z IV kwartałem 2019 r.” – czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,92 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 8,17 mln zł rok wcześniej.

W całym 2020 r. spółka miała 7,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,5 tys. zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 62,99 mln zł w porównaniu z 30,47 mln zł rok wcześniej.

„Skokowy wzrost sprzedaży w minionym roku nie poskutkował równie dużym wzrostem należności – te wzrosły jedynie o 30% i odpowiadają kwocie mniejszej niż miesięczna sprzedaż. Oznacza to, że zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w spółce wzrosło w istotnie mniejszym stopniu, aniżeli wzrosła skala jej działalności. Spadły z kolei zobowiązania krótkoterminowe spółki – spółka wykorzystała ten okres na spłatę ponad 1,7 mln zł kredytu, a także zwiększyła swoją płynność w zakresie płatności dla dostawców w porównaniu z rokiem ubiegłym” – czytamy w komunikacie.

„Znaczny wzrost sprzedaży istotnie poprawił sytuację finansową spółki. Na koniec 2020 mieliśmy ponad 4,3 mln zł dostępnej gotówki, co pozwala myśleć spokojnie o inwestycjach w 2021 roku. Wskaźniki płynności wskazują wręcz na nadpłynność, ale nie stanowi ona zagrożenia, natomiast pozwala finansować szybki wzrost. Chciałbym podkreślić, że inwestycja w rozbudowę zakładu w Lublinie będzie finansowana w 80% długiem, dzięki czemu nie wpłynie negatywnie na dostępność kapitału obrotowego” – powiedział prezes BioMaximy Łukasz Urban, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 8,01 mln zł wobec 69 tys. zł straty rok wcześniej.

„Łącznie przychód spółki za cały ubiegły rok wyniósł ponad 60,1 mln zł. W 2020 r. BioMaxima SA odnotowała przychody ze sprzedaży eksportowej w kwocie 19 445 tys. zł, uzyskując dynamikę rok do roku na poziomie 246,2%. Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem wyniósł 32,35%. W 2020 roku spółka wyraźnie rozwijała produkcję własną – w całym roku wyroby to 67% całości przychodów, a w samym IV kwartale – ponad 72%, podczas gdy w 2019 roku przychody ze sprzedaży własnych wyrobów stanowiły 55% całości sprzedaży” – czytamy także.

BioMaxima podpisała w grudniu 2020 r. przedwstępną umowę zakupu nabycia nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Lublinie, gdzie chce wybudować nowy zakład produkcyjny.

Jak podano, zarząd obecnie podejmuje działania, które zapewnią spółce systematyczne zwiększanie skali działalności na najbliższe lata, również po opanowaniu pandemii COVID-19. BioMaxima cały czas pracuje m.in. nad opracowaniem nowych wyrobów w zakresie swojej specjalizacji, zwłaszcza testów do oznaczania lekowrażliwości.

„Decyzja o zakupie nowej przestrzeni pod rozbudowę możliwości produkcyjnych zapadła w optymalnym czasie. W 2019 roku przychody ze sprzedaży własnych produktów stanowiły 55% całości sprzedaży, a w 2020 roku spółka wyraźnie rozwinęła produkcję własną – na przestrzeni zeszłego roku nasze wyroby to już 67% łącznych przychodów, a w samym IV kwartale – ponad 73% Jeżeli przyjrzymy się asortymentowi sprzedaży, to widzimy, również że oprócz wzrostu covidowego, czyli sprzedaży szybkich testów i w zakresie diagnostyki molekularnej, spółka odnotowała nieznaczny wzrost w prawie każdej grupie produktów i towarów. W sytuacji, gdy w wielu dziedzinach diagnostyki medycznej rynek w 2020 roku niemalże zatrzymał się, nawet najmniejsze wzrosty są dla nas powodem do zadowolenia i motywacji do dalszej wytężonej pracy. Cieszy także wdrożenie nowych produktów – testów antygenowych i testów COMBO w kontekście pandemii koronawirusa” – powiedział także Urban.

Spółka w październiku wprowadziła nowy antygenowy test do wykrywania SARS-CoV-2. W styczniu br. BioMaxima podpisała największy w swojej historii kontrakt na dostawę tych testów do jednostki finansów publicznych na kwotę 9,1 mln zł który zostanie zrealizowany do końca lutego 2021 r.

„Sukcesem zakończył się również udział emitenta w licznych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych do jednostek publicznej służby zdrowia, co zapewniło spółce już gruby portfel zamówień do realizacji w 2021 roku” – czytamy także.

BioMaxima działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog Inc, Accelerate Diagnostics, Inc. BioMaxima zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach. Spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)