Medicalgorithmics miał 12,9 mln zł straty netto, 37,5 mln zł straty EBIT w 2020

Medicalgorithmics odnotował 12,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 4,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

„Grupa zakończyła IV kw. 2020 stratą netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 5 mln zł wobec straty 3,4 mln zł w III kw. 2020, a EBITDA -8,3 mln zł wobec -6,7 mln zł w poprzednim kwartale. Negatywny wpływ na osiągnięte w tym okresie wyniki miał odpis w wysokości 3,1 mln zł związany z decyzją o niekontynuowaniu prac nad projektem 12-kanałowego PocketECG i skoncentrowaniu się na tych projektach, które mają w krótkim i średnim horyzoncie czasowym największą szansę na szybką komercjalizację” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Strata operacyjna wyniosła 37,51 mln zł wobec 0,09 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,73 mln zł w 2020 r. wobec 173,87 mln zł rok wcześniej.

„Skonsolidowane przychody grupy w IV kw. 2020 wyniosły 27,5 mln zł i były wyższe o blisko 10% w ujęciu kwartał do kwartału. Pozytywny wpływ na poziom przychodów w ostatnim kwartale 2020 roku miała przede wszystkim bardziej korzystna struktura świadczonych usług. Na przestrzeni 2020 roku obserwowana była także odbudowa wolumenu świadczonych usług po II kw. 2020, w którym to grupa mocno odczuła skutki wybuchu pandemii koronawirusa w USA. W porównaniu rok do roku, w IV kw. 2020 liczba wyświadczonych usług medycznych zwiększyła się o 4,5%, natomiast w stosunku do III kw. 2020 utrzymała się na stabilnym poziomie, mimo że końcówka roku jest pod tym względem sezonowo słabsza z uwagi na okres świąteczny” – czytamy dalej.

Na wyniki za cały 2020 r. pozytywny wpływ miało otrzymane wsparcie skierowanego do spółek sektora ochrony zdrowia w USA w wysokości ponad 4 mln zł, a negatywny – zmiana modelu biznesowego Medi-Lynx, spółki zależnej działającej na terenie USA. Efektem tego procesu, jak było zapowiadane wcześniej, są niższe średnie stawki uzyskiwane za badanie. Jednocześnie spółka oczekuje docelowo zwiększonego wolumenu świadczonych usług, który ma skompensować spadek stawek. Grupa zakończyła IV kw. 2020 z saldem środków pieniężnych wynoszącym 16,2 mln zł, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 21,21 mln zł wobec 16,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Pomimo stanu pandemii i ograniczenia aktywności biznesowych w wielu krajach, grupa osiągnęła zakładane wyniki sprzedaży systemu PocketECG na rynkach poza USA. W ub.r. liczba pacjentów przebadanych tym systemem poza USA wzrosła r/r o ponad 19% i przekroczyła 71 tys. Przychody wygenerowane poza USA wzrosły w omawianym okresie o 38%. Grupa oczekuje, że działania w obszarze rozwoju biznesu poza USA podjęte w 2020 roku przełożą się na oczekiwane jeszcze lepsze wyniki sprzedażowe w roku 2021.

„Jeśli chodzi o prace R&D – w 2020 roku wprowadziliśmy na rynek czwartą wersję systemu PocketECG, a także aktualizację systemu, mającą na celu umożliwienie świadczenia usługi typu Extended Holter. Zmiany w oprogramowaniu poszerzyły do 4 listę procedur medycznych, które mogą być wykonane przez system PocketECG i tym samym uzupełniły naszą ofertę. Wprowadziliśmy także szereg mniejszych ulepszeń w oprogramowaniu oraz ukończyliśmy projekt PocketECG Connect (oprogramowanie umożliwiające kompleksową integrację serwerów z infrastrukturą sieciową szpitala). W 2020 roku w kulminacyjną fazę wszedł także projekt urządzenia typu Patch – oczekujemy na certyfikację ze strony FDA tak, aby móc rozpocząć jego komercjalizację w II kw. br. Dodanie go do portfolio pozwoli na świadczenia kompletnego zestawu usług diagnostycznych, co zdecydowanie daje przestrzeń do znaczącego wzrostu sprzedaży usług i przychodów” – powiedział prezes Marek Dziubiński, cytowany w komunikacie.

„Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe wydarzenia i czynniki oczekujemy, że rok 2021 będzie dla Medicalgorithmics rokiem przełomowym. Wkroczyliśmy w niego ze zmienionym modelem biznesowym w USA, gotowi do szybkiego zwiększania wolumenów świadczonych usług. Biorąc pod uwagę tempo szczepień na tym rynku oczekujemy, że w połowie roku nastąpi jego otwarcie i odzyskamy dostęp do nowych klientów. Wzrost wolumenu zlecanych usług wspierany będzie powikłaniami kardiologicznymi po COVID oraz faktem, że część pacjentów odkładała diagnostykę do momentu zaszczepienia. Ponadto, obserwujemy poprawę miksu świadczonych usług w stosunku do minionego roku, co znajdzie pozytywne odzwierciedlenie w osiąganych marżach” – podsumował prezes.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)