NanoGroup ma umowę na opracowanie technologii produkcji płynu do dezynfekcji

NanoGroup zawarł ze spółką Marion umowę na opracowanie i licencjonowanie technologii produkcji innowacyjnego płynu do dezynfekcji powierzchni, podała spółka.

„Według treści umowy, NanoGroup zobowiązała się do opracowania technologii produkcji znacząco ulepszonego, w stosunku do rozwiązań występujących na rynku, płynu o właściwościach bakteriobójczych, wirusobójczych i grzybobójczych przeznaczonego do dezynfekcji powierzchni” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z umową, NanoGroup przysługuje wynagrodzenie prowizyjne od przychodów ze sprzedaży płynu uzyskanych przez Marion.

„W ocenie zarządu emitenta, wynagrodzenie to będzie miało wpływ na wyniki finansowe za rok 2021” – czytamy dalej.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)