PEX PharmaSequence: Rynek apteczny spadł o 11,8% r/r do 2,95 mld zł w II

Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym spadła o 11,8% r/r i wyniosła 2,95 mld zł w lutym, wynika z danych PEX PharmaSequence. Firma prognozuje, że sprzedaż całego rynku aptecznego wyniesie 38,8 mld zł na koniec 2021 r., tj. o 2,8% więcej niż w roku 2020.

„Rynek apteczny w lutym 2021 roku zanotował sprzedaż na poziomie 2 953 mln zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2020 spadła o 395,1 mln zł (-11,8%). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 86,5 mln zł (+3%). Obrót statystycznej apteki w lutym 2021 wyniósł 221 tys. zł, był to spadek o 9,1% względem analogicznego okresu 2020 roku” – czytamy w komunikacie.

W porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się dla jednego analizowanego segmentu. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 969,6 mln zł i spadła o 90,3 mln zł (-8,5%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 850,8 mln zł i wzrosła o 107,1 mln PLN (+14,4%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1 107,6 mln zł i spadła o 414,1 mln zł (-27,2%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się w dwóch analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 116,6 mln zł (+13,7%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 193,6 mln zł (+29,5%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej spadła o 221,4 mln zł (-16,7%), wskazano również.

Średnia cena detaliczna leku w lutym wyniosła 23,7 zł i wzrosła o 0,7% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2020 r. cena wzrosła o 7,6%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 29,6 zł (wzrost o 1,4% vs luty 2020), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 29,9 zł (wzrost o 8,7% vs luty 2020), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 18,5 zł (wzrost o 7,6% vs luty 2020).

„Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w lutym br. wyniosła 24,6% i była niższa o 1,8% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2020 r., a w porównaniu do stycznia marża wzrosła o 1,8%. W lutym refundacja leków osiągnęła wartość 728 mln zł, tj. o 8,2% mniej niż w analogicznym okresie 2020 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w lutym 24,7% i był wyższy o 2,1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz wyższy o 1 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku” – czytamy dalej.

Zgodnie z prognozą PEX PharmaSequence, sprzedaż na koniec 2021 r. całego rynku aptecznego wyniesie 38,8 mld zł, tj. o 2,8% więcej niż w roku 2020. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie 9,6 mld zł (+2,9% w stosunku do 2020 roku).

PEX PharmaSequence jest polską firmą badawczo-doradczą. Specjalizuje się w usługach dla podmiotów działających w ramach szeroko rozumianego rynku ochrony zdrowia.

(ISBnews)