Rusza ogólnopolska akcja bezpłatnych badań densytometrycznych

Osteoporoza jest jedną z głównych chorób cywilizacyjnych i niesie ze sobą bardzo wysokie ryzyko niepełnosprawności, a dla osób starszych nawet zagrożenie życia. NFZ szacuje, że w Polsce na osteoporozę choruje 2,1 mln osób lecz aż 74% pozostaje niezdiagnozowanych (1,56 mln osób). Podstawową diagnostyką osteoporozy jest pomiar gęstości kości, tymczasem liczba wykonywanych badań densytometrycznych w 2020 roku zmniejszyła się w Polsce aż o 36%.

Sukces leczenia osteoporozy leży głównie we wczesnej diagnozie dlatego nie zwlekaj i zapisz się na bezpłatne badanie gęstości kości na www.zbadajswojekosci.pl lub zadzwoń 881 474 000.

W czasie pandemii wyraźnie spadła liczba udzielnych porad medycznych w Polsce dotyczący innych schorzeń niż zakażenie COVID-19. W badaniu przeprowadzonym przez Fundację My Pacjenci ponad 62% respondentów stwierdziło, że kluczowym obszarem wymagającym w aktualnej sytuacji najpilniejszej poprawy jest możliwość wykonywania badań diagnostycznych, które pozwolą podjąć decyzję o rozpoczęciu lub dalszym leczeniu. Tymczasem liczba kierowanych pacjentów do zabiegów diagnostycznych także wyraźnie spadła; w przypadku badań densytometrycznych jest to spadek o prawie 36%.

Osteoporoza jest podstępną chorobą. Przez długi czas nie objawia się żadnymi dolegliwościami, aż do momentu złamania, świadczącym już o dużym zaawansowaniu choroby. Dlatego też osteoporoza nazywana jest często „cichym złodziejem kości”. Przy zapotrzebowaniu organizmu na wapń następuje jego pobór z dostępnych w organizmie zasobów – właśnie z tkanki kostnej. W wyniku tego procesu kości stają się kruche i łatwo ulegają złamaniom.

Osteoporoza z reguły rozwija się wolno i wiąże się z wiekiem; częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn. Do czynników ryzyka rozwoju osteoporozy zalicza się m.in. niską podaż wapnia, ale także niedobór witaminy D, brak ruchu i siedzący tryb życia, które mogą nabrać szczególnego znaczenia w czasie pandemii – przedłużających się obostrzeń i pozostawania głównie w domu.

Wielu specjalistów uważa osteoporozę za epidemię XXI w. Liczba cierpiących na schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, w tym osteoporozę, stale wzrasta, co przypisuje się procesowi starzenia się społeczeństw oraz wpływowi zmian w trybie życia.ix Szacuje się, że obecnie na całym świecie liczba pacjentów z osteoporotycznymi złamaniami kości udowej przekracza 200 milionów.

Zbadano wpływ pandemii COVID-19 na sposób, w jaki lekarze leczą swoich pacjentów z osteoporozą na świecie. W 53 krajach objętych badaniem stwierdzono, że zmiany te negatywnie wpłynęły na diagnostykę i leczenie tych pacjentów, co może spowodować wzrost zachorowalności i częstości groźnych złamań. NFZ potwierdza, że w 2020 roku również w Polsce nastąpiła niekorzystna zmiana w obszarze leczenia osteoporozy; o niemal 1/3 spadła liczba specjalistycznych porad a liczba badań diagnostycznych (densytometria) – o przytoczone wyżej niemal 37%.

Statystyki te są tym bardziej niepokojące, że złamania osteoporotyczne wiążą się z dużym stopniem niepełnosprawności, a związane ze złamaniami szyjki kości udowej unieruchomienie i towarzyszące mu konsekwencje zdrowotne są przyczyną utraty życia przez 740 000 osób każdego roku na świecie.

17 kwietnia 2021 r. ruszyła ogólnopolska akcja bezpłatnych badań densytometrycznych Zapobiegaj osteoporozie. Mobilne punkty badań wyposażone w specjalistyczny sprzęt do pomiaru gęstości kości, tzw. osteobusy, będą dostępne w 250 lokalizacjach w całej Polsce.

Kto powinien wykonać to badanie? W grupie szczególnego ryzyka znajdują się kobiety powyżej 50. roku życia i po menopauzie oraz osoby stosujące złą dietę, palące tytoń lub nadużywające alkoholu. Ale po 65. roku życia badanie zalecane jest już wszystkim.

Akcję zaplanowano na czas 6. miesięcy tak, aby z badania mogło skorzystać nawet 20 tys. pacjentów. Osteobusy są specjalnie przygotowane pod kątem restrykcyjnych wymogów sanitarnych – są odpowiednio wentylowane i posiadają dezynfekujące powietrze lampy UV. Po każdym pacjencie miejsce badania będzie dokładnie dezynfekowane, a obsługę będzie pełnił jeden technik wyposażony w odzież ochronną.
Więcej na www.zbadajswojekosci.pl