W MZ powstał zespół do spraw badań genomu i mutacji wirusa SARS-CoV-2

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia powołany został Zespół do spraw badań genomu imutacji wirusa SARS-CoV-2 (patrz: http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/38/).

Głównymi zadaniami zespołu będą:

monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie wariantów wirusa SARS-CoV-2;
prowadzenie molekularnego nadzoru epidemiologicznego nad COVID-19 w Rzeczypospolitej Polskiej;
proponowanie rozwiązań legislacyjnych w zakresie usprawnienia funkcjonowania molekularnego nadzoru epidemiologicznego nad COVID-19;
informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o pojawieniu się wariantów wirusa SARS-CoV-2 o zasięgu lokalnym albo międzynarodowym, stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej;
proponowanie rozwiązań w zakresie działań przeciwepidemicznych w odpowiedzi na stwierdzenie wariantów wirusa SARS-CoV-2 o charakterze lokalnym albo międzynarodowym, stwarzających potencjalne albo potwierdzone ryzyko dla zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczącym zespołu został Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia.

Pozostali członkowie to:

dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk – Dyrektor w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny,
dr hab. n. med. Rafał Gierczyński – Zastępca Dyrektora do spraw Bezpieczeństwa Epidemiologicznego i Środowiskowego w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny,
dr n. med. Małgorzata Sadkowska-Todys – Kierownik Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny,
Krzysztof Saczka – pełniący obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego,
Anna Baumann-Popczyk – Dyrektor Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic w Głównym Inspektoracie Sanitarnym,
dr Michał Ilnicki – Zastępca Dyrektora Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic w Głównym Inspektoracie Sanitarnym,
płk Tadeusz Nierebiński – Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego,
płk Paweł Serafin – Zastępca Dyrektora Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie,
Dariusz Poznański – Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
Agnieszka Tuderek-Kuleta – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia,
Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia.