Akcjonariusze Master Pharm zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2020 rok

Akcjonariusze Master Pharm zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przekazaniu zysku netto za 2020 r. w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto spółki wyniósł 1,34 mln zł w 2020 r. wobec 9,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)