Akcjonariusze PBKM zdecydowali o emisji 34 479 akcji serii N bez pp

Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) podjęli uchwałę w sprawie nowego programu motywacyjnego i związanego z tym podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 34 479 akcji zwykłych serii N o łącznej wartości nominalnej 17 239,5 zł z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z podjętych uchwał. Cena emisyjna akcji serii N została ustalona na poziomie 0,5 zł za jedną akcję.

„Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę 17 239,5 zł z kwoty 4 602 243,5 zł do kwoty 4 619 483 zł poprzez emisję 34 479 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,5 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 17 239,5 zł” – czytamy w podjętych uchwałach.

Emisja akcji serii N nastąpi w formie subskrypcji prywatnej. Akcje serii N zostaną objęte w całości przez członków zarządu spółki Jakuba Barana oraz Tomasza Baran w taki sposób, że Jakub Baran obejmie 28 975 akcji serii N, zaś Tomasz Baran obejmie 5 504 akcji serii N – wszystkie o wartości nominalnej 0,50 zł.

Jak podkreślono, dla zapewnienia ciągłości prowadzenia działalności przez BPKM istotne jest, aby kluczowi menedżerowie, tj. Jakub Baran i Tomasz Baran, członkowie zarządu zatrudnieni w spółce w oparciu o umowę o pracę, kontynuowali współpracę ze spółką po połączeniu w ramach jednej grupy kapitałowej.

„W interesie spółki leży zatem stworzenie mechanizmów wpływających na wzmocnienie więzi łączących kluczowych menedżerów ze spółką, a przyznanie akcji spółki, z jednoczesnym zawarciem umowy ograniczającej zbywalność tych akcji po stronie kluczowych menedżerów, pozwoli osiągnąć powyższy cel” – czytamy w uchwałach walnego zgromadzenia.

PBKM oraz niemiecka spółka Vita 34 w maju br. zawarły umowę, zgodnie z którą Vita 34 zobowiązała się do przeprowadzenia oferty publicznej nowo emitowanych akcji Vita 34 (skierowanej wyłącznie do akcjonariuszy spółki) na podstawie prospektu Vita 34 zatwierdzonego przez niemiecki organ regulacyjny, w ramach której akcjonariusze PBKM będą uprawnieni do zamiany posiadanych przez siebie akcji spółki na nowe akcje Vita 34 (oferta zamiany akcji). W wyniku przeprowadzenia oferty zamiany akcji dojdzie do połączenia w ramach jednej grupy kapitałowej działalności PBKM i Vita 34.

Według wcześniejszych informacji, zarząd Vita 34 planuje formalne rozpoczęcie oferty zamiany we wrześniu 2021 r. i zakończenie planowanej transakcji do końca października 2021 r. Połączony podmiot będzie notowany na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie nad Menem (Frankfurt Stock Exchange), gdzie aktualnie notowane są akcje Vita 34.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)