Novartis uruchamia serwis edukacyjny dla pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi

Rak piersi jest chorobą zróżnicowaną pod względem typów, a określenie 'rak piersi’ oznaczać może schorzenia o różnym przebiegu, rokowaniu i odpowiedzi na leczenie. W diagnostyce nowotworu piersi istotne jest określenie stadium zaawansowania nowotworu oraz analiza stanu receptorów hormonalnych oraz ekspresji receptora HER2. Ocena receptorów hormonalnych oraz ekspresji receptora HER2 dokonana z biopsji gruboigłowej umożliwia określenie podtypu biologicznego nowotworu, a to z kolei determinuje taki dobór właściwego leczenia.

W ramach kampanii edukacyjnej „Zaawansowany Rak Piersi. Wiem Więcej!”, we współpracy merytorycznej z lekarzami i organizacjami pacjentów, uruchomiono serwis edukacyjny, który zawiera wiedzę na temat tego nowotworu i jego leczenia. Pacjentki znajdą tu praktyczne informacje i terminy dotyczące zarówno samego raka piersi, jak i różnych aspektów życia z chorobą. Na stronie dostępne są także m.in. wideokursy psychologiczne, a także lista kontaktów do organizacji wspierających.

Na portalu dostępny jest darmowy, gotowy do pobrania „Poradnik dla pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi”. To baza praktycznej wiedzy dla kobiet chorujących na zaawansowaną postać nowotworu. Znalazły się w nim podstawowe informacje o chorobie, takie jak opis podtypów biologicznych, ścieżek terapeutycznych, wyjaśnienie najważniejszych terminów, lista pytań do lekarza, a także wskazówki, na co pacjentka powinna zwracać uwagę podczas swojego leczenia. W poradniku objaśnione zostały też zagadnienia dotyczące dobrostanu psychicznego: jak radzić sobie z lękiem i depresją, jak rozmawiać z najbliższymi o chorobie i gdzie szukać wsparcia. To również kompendium praktycznych informacji związanych z codziennym życiem.

Poradnik został zaprojektowany tak, aby towarzyszyć pacjentce na każdym etapie choroby. Jest notatnikiem i poręczną pigułką wiedzy, do której w każdej chwili można zajrzeć. Zawiera kontakty do organizacji pacjentów oraz certyfikowanych placówek, które mogą udostępnić refundowane w Polsce opcje terapeutyczne.

„Obserwuję zmieniające się na przestrzeni lat postrzeganie problemu raka piersi nie tyko w medycynie, ale także w przestrzeni publicznej. O wczesnym raku piersi mówimy i piszemy od dziesięcioleci. Popularyzujemy badania profilaktyczne, co nie tylko zwiększa wczesną wykrywalność raka piersi, ale także podnosi poziom ogólnej świadomości zdrowotnej i wiedzy o chorobach nowotworowych w społeczeństw. Temat zaawansowanego raka piersi pozostawał przez lata tematem tabu. Do końca XX wieku był niemal nieobecny w mediach. Trudno się temu dziwić. Przez lata badań nad rakiem piersi nie odnotowano takiego postępu w zakresie leczenia chorych na zaawansowanego raka piersi, jakiego byśmy oczekiwali – zarówno my, lekarze, jak i chorzy oraz ich bliscy. Rak piersi z przerzutami pozostaje chorobą nieuleczalną. Postęp w zakresie leczenia pozwala nam jednak powiedzieć dziś, że zaawansowany rak piersi jest chorobą poddającą się leczeniu. Poza oczywistą potrzebą postępu w leczeniu zaawanasowanego raka piersi istnieje konieczność edukacji chorych i ich bliskich w zakresie choroby i sposobów radzenia sobie z nią, a także edukacja całego społeczeństwa, które w różny sposób może wspierać chorych w ich życiu z zaawansowanym rakiem piersi” – wyjaśnia dr hab. n. med. Barbara Radecka, prof. UO, Opolskie Centrum Onkologii.

Nowotwór piersi to aktualnie najczęściej występujący nowotwór złośliwy na świecie, w ubiegłym roku zachorowało na niego aż 2,3 mln osób. Szacuje się, że u ok. 12% chorych może dojść do rozsiewu. W Polsce stanowi on ok. 22% wszystkich zachorowań na nowotwory u kobiet. Szacuje się, że w Polsce na raka piersi choruje rocznie ok. 25 tys. kobiet.

Materiał prasowy opracowany przez biuro Novartis.