Lux Med i Hangartner ogłosili wezwanie na 44,61% akcji Swissmedu po 10,49 zł/szt

default

Lux Med i Bruno Hangartner ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 2 729 174 akcji, stanowiących 44,61% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Swissmed Centrum Zdrowia po cenie 10,49 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący: Biuro Maklerskie PKO BP. Nabywającym akcje w wezwaniu będzie Lux Med.

Przedmiotem wezwania jest 2 715 774 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki serii B (akcje publiczne) oraz 13 400 zdematerializowanych akcji zwykłych imiennych spółki serii A, które nie są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW (akcje imienne, akcje prywatne).

„Łączna liczba akcji spółki, jaką nabywający zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania, wynosi 4 037 861 akcji spółki, reprezentujących 4 037 861 głosów na WZ, które stanowią do ok. 66% ogólnej liczby głosów na WZ. Łącznie po przeprowadzeniu wezwania, nabywający i wzywający 2 (jako strony porozumienia) zamierzają osiągnąć 100% ogólnej liczby głosów na WZ, co odpowiada 6 118 223 akcjom spółki” – czytamy w informacji.

Jak informował wcześniej Swissmed, 6 lipca br. Lux Med (wzywający 1) i Bruno Hangartner (wzywający 2) zawarli porozumienie. Wzywający posiadają na datę wezwania łącznie 3 389 049 akcji spółki uprawniających do 3 389 049 głosów na walnym zgromadzeniu, tj. ok. 55,39% ogólnej liczby głosów.

Zapisy będą przyjmowane od 28 lipca do 10 września br. Przewidywana data zawarcia transakcji nabycia akcji – nie później niż 15 września, podano także.

„Wezwanie jest ogłaszane w wykonaniu obowiązku z art. 91 ust. 5 Ustawy – w związku z zamiarem doprowadzenia przez wzywających (jako stron porozumienia) do wycofania akcji spółki pod firmą Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku z obrotu na rynku regulowanym w ramach realizacji postanowień porozumienia” – czytamy dalej.

W środę Swissmed podał, że główny akcjonariusz spółki – Bruno Hangartner zawarł z Lux Medem porozumienie w celu wspólnego nabywania akcji Swissmedu w ramach wezwania do sprzedaży 100% akcji, squeeze outu oraz wycofania akcji spółki z obrotu na GPW. W osobnej umowie Hangartner zobowiązał się sprzedać Lux Medowi cały posiadany pakiet stanowiący ok. 55,39% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Swissmed jest notowany na GPW od października 2004 r.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

(ISBnews)