Polpharma Biologics podpisała umowę o współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną

Polpharma Biologics podpisała umowę partnerstwa z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Wspólne działania obejmują rozwój centrum badawczo-rozwojowego, w którym Polpharma Biologics będzie realizowała projekty w zakresie opracowania i rozwoju leków biopodobnych i innowacyjnych leków biologicznych.

Oba podmioty, w ramach współpracy, zobowiązały się między innymi wspierać i rozwijać ekosystem wiedzy sektora Life Science oraz Healthtech w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, jednym z największych ośrodków skupiających branżę biotechnologiczną na Pomorzu.

„Cieszymy się, że możemy współpracować z polskimi innowacyjnymi przedsiębiorstwami, które odgrywają znaczącą rolę nie tylko na rynku krajowym, ale także zagranicznym. Polpharma Biologics jest niewątpliwie liderem wśród firm biotechnologicznych prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Wspólne działania na pewno przyczynią się do rozwoju gospodarczego Trójmiasta, które oprócz nowoczesnego zaplecza biznesowego, gwarantuje dostęp do świetnie wykwalifikowanej kadry. PSSE to bogata oferta form pomocy w tym nowoczesne zaplecze technologiczne w GPN-T” – powiedział cytowany w komunikacie Przemysław Sztandera, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Polpharma Biologics jako jedyna w Polsce prowadzi kompleksowy proces rozwoju leków biologicznych od fazy linii komórkowej po produkcję na globalną skalę. Przewodzi badaniom klinicznym i koordynuje kwestie związane z ochroną patentową leku.

„Kontynuacja współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym to przypieczętowanie długoletniego partnerstwa jakie wspólnie tworzymy. Gdański Park Naukowo-Technologiczny to miejsce, gdzie spotyka się nauka, technologia i biznes. To niezwykle ważny ekosystem, który sprzyja rozwojowi polskiej biotechnologii. Jako największa firma sektora biotechnologicznego w kraju, wyznaczająca kierunki w wielu jego obszarach, czujemy odpowiedzialność za wzmacnianie pozycji Polski na światowej mapie tej coraz bardziej istotnej dziedziny przemysłu. Polska biotechnologia mierzy się z wieloma wyzwaniami. Chcemy stać się liderem zmian, inicjującym przestrzeń do szerszej dyskusji oraz partnerstw, które poprzez podejmowane działania, skutecznie będą na te wyzwania odpowiadać” – podkreśla Jan Krzewiński, prezes Polpharma Biologics Gdańsk.

W Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym znajduje się centrum badawczo-rozwojowe Polpharma Biologics, które wraz z zakładem produkcyjnym zajmujące powierzchnię 9 000 metrów kwadratowych. Pracuje tam niemal pół tysiąca specjalistów z Polski i z zagranicy.

Przedsięwzięcia naukowo-biznesowe Polpharma Biologics są spójne z zadaniami realizowanymi przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny jako instytucji otoczenia biznesu wspierającej rozwój innowacyjnych pomysłów. W ramach współpracy podjęte zostaną cykliczne działania związane z tworzeniem ekosystemu wspierania start-upów z branży biotechnologicznej, life-science oraz ICT. Planowana jest wspólna organizacja między innymi autorskich programów inkubacyjnych i akceleracyjnych, których zwieńczeniem będzie konferencja Biotech Daily. Będzie to już trzecia edycja wydarzenia dotyczącego tematyki szeroko pojętego sektora Life Science, której celem jest wymiana doświadczeń przedsiębiorstw w transferze technologii medycznych oraz biotechnologicznych do biznesu.

Grupa Polpharma Biologics ma w Polsce dwa nowoczesne ośrodki rozwoju i produkcji leków biologicznych – centrum badawczo-rozwojowe w Gdańsku oraz ośrodek wytwarzania leków biologicznych w Warszawie-Duchnicach, a także prowadzi działalność badawczo-rozwojową w Holandii. Grupa jest największą polską firmą biotechnologiczną zajmującą się rozwojem i wytwarzaniem leków biopodobnych. Zatrudnia obecnie w Polsce ponad 800 osób.