Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że w 2020 r. wykonano 1076 aborcji, co oznacza spadek wobec 2019 r., kiedy odnotowano 1110 zabiegów. Resort nie posiada danych w rozbiciu na miesiące, niemożliwe jest więc orzeczenie, czy na spadek liczby wykonywanych zabiegów wpłynął wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r.

Gazeta Wyborcza
–Zdaniem eksperta profilaktyki i terapii zakażeń Pawła Grzesiowskiego kolejna fala koronawirusa może mieć dwie prędkości: będzie niższa i łagodniejsza w regionach, gdzie jest więcej zaszczepionych seniorów, oraz dużo cięższa w regionach słabo zaszczepionych, gdzie należy spodziewać się licznych hospitalizacji i zgonów.