PBKM sfinalizował nabycie 84,2% udziałów spółki Smart Cells za 4,7 mln GBP

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) sfinalizował transakcję nabycia udziałów spółki Smart Cells, podała spółka. Cena nabycia udziałów, uwzględniająca korekty, wyniosła ok. 4,7 mln GBP.

„Zamknięcie transakcji zostało poprzedzone uzgodnieniem pomiędzy stronami wprowadzenia zmian w odniesieniu do części postanowień SPA oraz umowy wspólników w konsekwencji których: PBKM nabędzie około 84,2% udziałów w Smart Cells; cena za udziały w Smart Cell ulegnie pomniejszeniu lub powiększeniu w zależności od łącznej wysokości nakładów jakie zostaną poniesione na utworzenie nowego laboratorium Smart Cells w Dubaju oraz zastrzeżone w umowie wspólników terminy na wykonanie opcji sprzedaży udziałów oraz opcji kupna udziałów w kapitale zakładowym Smart Cell uległy wydłużeniu o rok w stosunku do terminów, które zostały wskazane w raporcie bieżącym nr 8/2021” – czytamy w komunikacie.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)