Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Rząd deklaruje, że zabezpieczył sprzęt na wypadek czwartej fali koronawirusa, która ma nadejść pod koniec sierpnia. Jak informuje minister zdrowia Adam Niedzielski, w gotowości jest również 320 laboratoriów do wykonywania testów w kierunku Covid-19.
–Zdaniem dyrektora Szpitala Narodowego Artura Zaczyńskiego wojewodowie powinni już teraz ustalić koncepcję włączania i wyłączania szpitali, szpitali tymczasowych oraz zespołów ratownictwa medycznego do współpracy i przygotować lokalny plan pandemiczny. W jego opinii do sprawnego przejścia przez czwartą falę koronawirusa najważniejsza jest koordynacja działań.
–Rząd przyjął związaną z realizacją programu Nowy Ład nowelizację ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Zgodnie z założeniami ma ona przyspieszyć wzrost wydatków publicznych na ochronę zdrowia do 6% w 2023 r. i dojście do 7% PKB w 2027 r. Zdaniem prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Łukasza Jankowskiego zakładany wzrost nie pozwoli zmniejszyć skali wieloletnich zaniedbań i zaspokoić wszystkich potrzeb zdrowotnych.

Gazeta Wyborcza
–Jak podaje „GW”, z ok. 93 tys. funkcjonariuszy policji w Polsce przeciw koronawirusowi zaszczepiły się 52 tys., czyli ok. 60%. Oznacza to, że wśród uprzywilejowanych grup zawodowych, które miały pierwszeństwo przy szczepieniach, frekwencja w policji jest zdecydowanie najniższa.