Mabion finalizuje prace dot. komercyjnej produkcji szczepionki na COVID-19

Mabion finalizuje prace w małej skali laboratoryjnej i przechodzi do etapu uruchamiania dużej skali produkcji antygenu szczepionkowego przeciw COVID-19 we współpracy z Novavax, podała spółka. Oznacza to, że realizacja umowy ramowej podpisanej w marcu br. pomiędzy spółkami przebiega zgodnie z planem.

„Z sukcesem finalizujemy etap prac związany z procesem produkcji w małej skali oraz wdrożeniem pakietu metod analitycznych wystarczającego do oceny antygenu szczepionkowego w skali laboratoryjnej, w ramach którego powtarzalnie uzyskaliśmy wysokiej jakości pożądany produkt. Ten proces przeprowadziliśmy na bioreaktorach modelowych. Są one mniejszej pojemności, ale jednocześnie reprezentatywne dla procesu w skali docelowej, czyli komercyjnej (w bioreaktorach o większej pojemności). Przygotowaliśmy w spółce system jakości do rozpoczęcia prac w skali komercyjnej. Jesteśmy również w trakcie prac związanych z przeprowadzeniem procesu w skali komercyjnej oraz transferu metod analitycznych do oceny produktu pochodzącego ze skali komercyjnej. Na zaawansowanym etapie jest także przygotowanie linii wytwórczej do produkcji w skali komercyjnej, która jest już prawie gotowa. Obecnie uzupełniamy infrastrukturę o urządzenia pomocnicze, które nie są jednak kluczowe do zwiększenia skali procesu. Spodziewamy się dostarczenia tych urządzeń w sierpniu” – powiedział członek zarządu i chief scientific officer Sławomir Jaros, cytowany w komunikacie.

Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)