Pure Biologics: Zakończyło się pierwsze badanie przedkliniczne leku PB001

Zakończyło się pierwsze pilotażowe badanie przedkliniczne w ramach projektu PB001, który dotyczy rozwoju bispecyficznego przeciwciała monoklonalnego do immunoterapii onkologicznej dla pacjentów cierpiących na nowotwór jelita grubego i odbytu, podało Pure Biologics.

„Zgodnie z hipotezą, opracowywane bispecyficzne przeciwciało jednocześnie angażuje receptor na limfocytach infiltrujących guzy nowotworowe oraz antygen na komórkach nowotworowych. Głównym celem badania na myszach z wszczepionym ludzkim układem odpornościowym była ocena bezpieczeństwa, a drugorzędowym celem było monitorowanie symptomów odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko guzom nowotworowym wywołanej badanym związkiem biologicznym” – czytamy w komunikacie.

Jak podaje spółka, podczas wielokrotnego dawkowania badanego związku modelowego u zdrowych myszy nie zaobserwowano żadnych objawów ostrej toksyczności lub poważnych zmian histopatologicznych. U myszy z nowotworem testowany związek okazał się bezpieczny w najwyższej dawce. Analizy biomarkerów we krwi wykazały, że modelowy związek testowy aktywuje układ odpornościowy, a w celu zrozumienia aspektów mechanistycznych obserwowanych efektów emitent będzie kontynuował badania przedkliniczne w szerszym panelu.

„Zarząd uznał tę informację za istotną, ponieważ uzyskane wyniki uzasadniają kontynuację prac badawczo-rozwojowych w projekcie PB001 zbliżając spółkę do etapu potencjalnej komercjalizacji w projekcie” – czytamy także.

Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna skoncentrowana na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Spółka prowadzi badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów. W grudniu 2020 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW z rynku NewConnect, na którym była notowana od grudnia 2018 r.

(ISBnews)