Synektik widzi dobre perspektywy sprzedaży w kolejnych kwartałach

Synektik widzi dobre perspektywy dla przychodów w IV kw. r.obr. 2020/2021 i w I kw. kolejnego roku finansowego, poinformował wiceprezes Dariusz Korecki. Zadeklarował on, że pogorszenie wyników finansowych w III kw. było jednorazowe.

„Jesteśmy pewni, że ta mniejsza wielkość sprzedaży zostanie z zyskiem skompensowana w kolejnych okresach” – powiedział Korecki podczas konferencji online.

„W najbliższym kwartale, jak i w kolejnym spodziewamy się istotnej dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży” – dodał.

Podkreślił, że backlog spółki na koniec III kw. r.fin. wzrósł do 33,2 mln zł z 1,1 mln zł rok wcześniej.

„Zdecydowana większość z backlogu na 30 czerwca znajdzie się w przychodach IV kw. roku finansowego” – wskazał.

Ponadto poinformował, że wartość aktywnych ofert na koniec okresu wyniosła 67 mln zł wobec 42,9 mln zł rok wcześniej i „w ciągu 3-6 miesięcy zamienią się one w umowy”.

„Z dużą odpowiedzialnością można powiedzieć, że to sytuacja o charakterze incydentalnym” – powiedział wiceprezes o pogorszeniu się wyników spółki w III kw.

Synektik podał w raporcie, że odnotował 0,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2020/2021 (trwającego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.) wobec 1,16 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 0,52 mln zł wobec 1,5 mln zł zysku rok wcześniej. Znormalizowana EBITDA wyniosła 3,2 mln zł w III kw. wobec 3,9 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała w komunikacie, że kluczowy wpływ na spadek EBITDA, obok niższych przychodów segmentu dostaw sprzętu medycznego i rozwiązań IT, miały poniesione koszty badań i rozwoju (około 0,9 mln zł więcej w stosunku do poprzednich 6 miesięcy)

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,72 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 22,29 mln zł rok wcześniej. Spółka wyjaśniała, że na niższe przychody i dochody wpłynęły terminy realizacji zleceń segmentu dostaw sprzętu oraz rozwiązań IT. W III kw. r. obr. grupa pozyskała zamówienia na zaawansowany sprzęt medyczny o wartości 32 mln zł, jednak tylko znikoma ich część została zrealizowana do końca czerwca.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)