Audio-wizualny komunikator medyczny online w systemie integracji sal operacyjnych – rozwiązanie już dostępne w Polsce

Firma Olympus wprowadza w Polsce i innych krajach EMEA system integracji sal operacyjnych EASYSUITE nowej generacji. System zapewnia łatwe zarządzanie obrazem, nagrywanie operacji, szybki dostęp do zarchiwizowanych materiałów wideo i treści medycznych. Najnowszym rozwiązaniem systemu jest unikalny komunikator audio-wideo MedPresence, który umożliwia interaktywną współpracę online. W odpowiedzi na kryzys związany z koronawirusem, spółka Olympus wsparła klientów udostępniając aplikację MedPresence do czasowego bezpłatnego użytku.

System łączy funkcje diagnostyczne, lecznicze, dydaktyczne i naukowe. Architektura systemu, zintegrowana z systemami informatycznymi szpitala PACS i HIS, umożliwia zespołom medycznym nagrywanie i archiwizowanie zabiegów, zarządzanie obrazem na sali operacyjnej i przesyłanie sygnałów audio-wideo poza salę, centralne zarządzanie sprzętem medycznym sali operacyjnej, konfigurowanie powtarzalnych procedur w formie zaprogramowanych scenariuszy zabiegowych oraz wirtualną komunikację audio-wideo zapewniającą zdalne kształcenie i konsultacje naukowe.

System EASYSUITE jest rozwiązaniem modułowym, konfigurowanym do potrzeb danej placówki medycznej. W Polsce funkcjonuje system zintegrowanych sal operacyjnych Olympus (EndoAlpha) w nowej siedzibie SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu oraz moduły systemu nowej generacji w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym  Nr 2 PUM w Szczecinie wraz z nowatorskim komunikatorem medycznym MedPresence, którego instalacja jest pierwszą w Europie.

„Proponowany przez nas system EASYSUITE służy wszystkim stronom zaangażowanym w system opieki zdrowotnej, ale głównie pacjentom, ponieważ poprzez doskonalsze zarządzanie procedurami medycznymi i dostępnością sal operacyjno-zabiegowych, wygodną ergonomię środowiska pracy zespołów medycznych, pacjent zyskuje opiekę lepszej jakości, szybszy dostęp do zabiegu i krótszy czas hospitalizacji. Zespół medyczny natomiast zyskuje przyjazne środowisko pracy w ergonomicznie zaprojektowanej przestrzeni sali operacyjnej, szybki dostęp do treści medycznych i obraz doskonałej jakości na wszystkich monitorach sali operacyjnej. Najnowszym modułem naszego systemu jest aplikacja MedPresence, czyli komunikator medyczny zapewniający całkowite bezpieczeństwo danych służący do zdalnej współpracy medycznej. System jest konfigurowany do aktualnych potrzeb oraz koncepcji rozwoju danej placówki medycznej. W praktyce, moduł nagrywania i archiwizacji nCare z VaultStream, jest już wykorzystywany w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie, którego zespół medyczny może wykorzystywać także najnowszy komunikator medyczny MedPresence do zdalnego kształcenia studentów i współpracy ekspertów klinicznych online oraz VaultStream do nagrywania i archiwizacji materiałów cyfrowych. Natomiast w 20 salach operacyjnych nowej siedziby SP ZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu, od ponad roku funkcjonuje system integracji Olympus z unikatowym rozwiązaniem do sterowania salą operacyjną, taki jaki posiada największy w Europie Szpital Uniwersytecki Karolinska w Sztokholmie” – mówi cytowany w komunikacie Grzegorz Kozak, Manager ds. Inwestycji Medycznych, Olympus Polska.

Systemy integracji sal i bloków operacyjnych cieszą się coraz większym zainteresowaniem na świecie i w Polsce, a sytuacja epidemiczna jeszcze lepiej pokazuje, że przyszłością medycyny praktycznej jest informatyzacja i ujednolicanie systemów cyfrowych oraz udoskonalanie rozwiązań multimedialnych. System zintegrowanych sal operacyjnych może również okazać się skutecznym rozwiązaniem, które zapewni sprawną organizację procedur medycznych w obliczu zmniejszającej się grupy czynnych pielęgniarek, w tym pielęgniarek operacyjnych, na których spoczywa obowiązek przygotowania sali operacyjnej do zabiegu.

Centralne sterowanie aparaturą medyczną sali operacyjnej za pomocą intuicyjnego w obsłudze dotykowego interfejsu oraz unikalna funkcja automatyzacji powtarzalnych czynności wykonywanych w trakcie operacji w formie zaprogramowanych scenariuszy skonfigurowanych według specyfiki procedur czy indywidualnych preferencji chirurga zapewnia lepszą płynność pracy.

W konsekwencji ta sama praca na bloku operacyjnym w nowoczesnym wydaniu może być dobrze i szybko wykonywana przez mniejsze grono pielęgniarek. Interfejs użytkownika systemu EASYSUITE jest skonfigurowany do efektywnego wspierania każdego kroku, każdej czynności przed wykonaniem operacji, w jej trakcie oraz po operacji, umożliwiając chirurgowi i jego zespołowi pełną koncentrację na pacjencie. System jest kompatybilny z kontrolerem urządzeń medycznych Olympus UCES-4 i tym samym wspiera standaryzację operacji, a chirurdzy mogą w 100% poświęcić swoją uwagę pacjentowi.

„W erze komunikowania się za pomocą ogólnodostępnych komunikatorów, unikatowa aplikacja MedPresence oferuje znacznie więcej możliwości w zakresie telekonsultacji medycznych czy kształcenia online nowych kadr. Zapewnia przede wszystkim całkowite bezpieczeństwo danych, doskonałą jakość sygnałów audio i wizyjnych, interaktywną komunikację w czasie rzeczywistym. Oczywiście są operacje, w których obecność mentora klinicznego jest konieczna, ale doskonalenie umiejętności chirurgicznych, jak na przykład w ultrasonografii endoskopowej, wymaga długiego czasu i interaktywny komunikator MedPresence znacznie ten proces ułatwia z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa pacjenta. Umożliwia także indywidualne szkolenie online z technik chirurgicznych czy pilne konsultacje z innym specjalistą w trakcie zabiegu, w tym ze specjalistami z innych szpitali w Polsce i na świecie, a specjaliści spoza sali operacyjnej mogę odbierać przekaz nie tylko na laptopach, ale także na ekranach smartfonów” – wyjaśnia Grzegorz Kozak.

Przykładem praktycznego zastosowania aplikacji MedPresence jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie, który jako pierwszy w Polsce i w Europie wdrożył moduł nagrywania i archiwizacji nCare z VaultStream wraz z komunikatorem medycznym MedPresence. Dzięki tym rozwiązaniom lekarze klinicyści tworzą nowe, przyjazne środowisko pracy, mają pełną kontrolę jakości procedur medycznych, możliwość rzetelnego dokumentowania procedur i nowoczesne formy kształcenia. System VaultStream do nagrywania i archiwizacji treści medycznych ułatwia analizę filmów z operacji wykonywanych z robotem chirurgicznym daVinci. Rejestrator medyczny nCare, który umożliwia dostęp do aplikacji MedPresence oraz VaultStream, zapewnia sprawne zarządzanie treściami medycznymi i przeglądanie wykonanych operacji. Dzięki MedPresence, zespoły medyczne, personel różnych specjalizacji SPSK-2 i studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie mogą zdalnie uczestniczyć w zabiegach i wchodzić w interakcje tak jakby byli obecni przy operacji fizycznie co zwiększa efektywność kliniczną. Dzięki integracji z bezpieczną chmurą MedPresence, użytkownicy logują się do systemu szpitalnego, więc nie potrzebują dodatkowych loginów i haseł. Uwierzytelnianie przez Active Directory Federation Services (ADFS) zapewnia bezpieczeństwo danych i prywatność.