Neuca ma zgodę KNF na nabycie 50,2% akcji właściciela TU Zdrowie

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę na akwizycję Towarzystwa Ubezpieczeniowego Zdrowie przez Grupę Neuca, podała spółka. Inwestycja stanowi kolejny ważny krok w realizacji strategii w obszarze pacjenckim – wzmacnia obecność na rynku zdrowia w Polsce i istotnie rozszerzy ofertę usług medycznych dla pacjentów Neuki, podkreślono.

„Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego otwiera przed nami ostatni etap transakcji i umożliwia finalizację prac nad podpisaniem ostatecznej umowy inwestycyjnej. Inwestycja w TU Zdrowie pozwoli nam zaoferować ubezpieczeniową gwarancję dostępności usług medycznych, a TU Zdrowie wesprze w rozwoju modelu współpracy z siecią dostawców usług medycznych. Połączenie sił i zasobów obu firm to dla Grupy Neuca szansa na dotarcie do szerszej grupy pacjentów i wzmocnienie oferty dla B2B i partnerów ubezpieczeniowych” – powiedział prezes Piotr Sucharski, cytowany w komunikacie.

1 lutego 2021 r. zarząd Neuca zawarł z dotychczasowymi akcjonariuszami Pomerania Investment (jedyny właściciel TU Zdrowie) warunkową umowę sprzedaży łącznie 50,2% akcji Pomerania. Warunkami zawieszającymi było uzyskanie zgód na realizację transakcji ze strony UOKiK i KNF.

Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie jest polskim towarzystwem ubezpieczeniowym, jedynym na rynku specjalizującym się wyłącznie w zdrowiu. Działające od ponad 11 lat towarzystwo oferuje ubezpieczenia zdrowotne, programy zdrowotne i organizację usług medycyny pracy dla ponad 900 firm na terenie całej Polski, ich pracowników oraz członków rodzin. TU Zdrowie obsługuje ponad 170 tysięcy ubezpieczonych współpracując z ponad 3,7 tysiącem placówek medycznych w całej Polsce co daje firmie co daje firmie wiodącą pozycję na rynku ubezpieczeń zdrowotnych.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu oficjalnego dołączenia do Grupy Neuca. Zachowując tożsamość firmy, pozyskaliśmy silnego partnera, jednego z liderów obszaru zdrowia w Polsce, z którym będziemy mogli realizować te same wartości, ale szybciej, lepiej i ze znacznie większą siłą oddziaływania” – dodał prezes TU Zdrowie Aleksander Roda.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2020 r. wyniósł 32,1%.

(ISBnews)