Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Po 7-godzinnych negocjacjach Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych podpisał porozumienie z Ministerstwem Zdrowia. W efekcie od 21 września zostaje przywrócony 30-proc. dodatek wyjazdowy za pracę w trudnych warunkach zarówno dla zatrudnionych na etacie, jak i umowie zleceniu. Zatrudnieni na kontrakcie mają zarobić nie mniej niż 40 zł brutto za godzinę. Podpisane porozumienie dotyczy tylko Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych, pozostałe związki reprezentujące ratowników nie zgadzają się na nie, ponieważ nie respektuje ono podstawowych postulatów protestu.

Gazeta Wyborcza
–Dziś wiceminister zdrowia Piotr Bromber spotka się z medykami protestującymi w białym miasteczku, wciąż nie wiadomo jednak, jakie propozycje przedstawi.

Dziennik Gazeta Prawna
–W projekcie nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadziły możliwość kształcenia lekarzy w uczelniach zawodowych. Eksperci obawiają się, że obniży to poziom studiów medycznych.